Yên Bái: Quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội sớm đi vào cuộc sống

Ngày 27/4, Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thông tin nhanh tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 4 tháng đầu năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới cho các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Tỉnh ủy viên, trưởng ngành và tương đương của tỉnh đã nghỉ hưu đang cư trú trên địa bàn TP Yên Bái.

12

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: baoyenbai.com.vn.

Thông tin nhanh tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 4 tháng đầu năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới cho các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy nhấn mạnh: Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Với quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội sớm đi vào thực tiễn, tỉnh đã khẩn trương bắt tay triển khai thực hiện ngay nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2021. 

Theo đó, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục có bước phát triển khá, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội vẫn đạt mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ và so với tiến độ kế hoạch năm. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 10,4%, kim ngạch xuất khẩu tăng 30,9%, thu ngân sách tăng 18%, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng 6,6%...; trồng mới rừng đạt 73,8% kế hoạch; doanh thu từ dịch vụ du lịch đạt 41,2% kế hoạch; thành lập mới doanh nghiệp, đạt 32,7% kế hoạch… Tỉnh đã tập trung đẩy mạnh triển khai thực hiện 3 đột phá chiến lược; tập trung rà soát, xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh giai đoạn 2021-2025; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; thực hiện các giải pháp phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực… 

Đến thời điểm này, các địa phương trong tỉnh đã chủ động, tích cực triển khai công tác chuẩn bị tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh bảo đảm tiến độ, yêu cầu đề ra và theo quy định của luật. 

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy nhấn mạnh, trong thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung hoàn thành việc tổ chức nghiên cứu, học tập, phổ biến, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tiếp tục nghiên cứu, xây dựng, ban hành xong các nghị quyết, chỉ thị, đề án, chính sách áp dụng cho nhiệm kỳ 2020 - 2025; rà soát, đánh giá khách quan, toàn diện để có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với từng chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Chương trình hành động số 18 của Tỉnh ủy, trong đó tập trung triển khai thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp; Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021- 2025; đẩy mạnh công tác tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển công nghiệp; tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình xúc tiến thương mại; triển khai thực hiện hiệu quả kịch bản thu ngân sách, phấn đấu thu ngân sách năm 2021 đạt 4.000 tỷ đồng trở lên...

Tại Hội nghị, Giáo sư, tiến sĩ Phùng Hữu Phú - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương đã thông tin nhanh đến các đại biểu tình hình thời sự trong nước, quốc tế và quán triệt những nội dung cốt lõi trong Nghị quyết Đại hội toàn quốc XIII của Đảng./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất