• Tổ hội nghề nghiệp - Mô hình sản xuất mới hiệu quả ở Giao Hải

  (ĐHXIII) - Từ hiệu quả hoạt động của Tổ hợp tác “Nuôi trồng thủy sản” gắn với tổ hội nghề nghiệp, Hội nông dân xã Giao Hải đã thành lập mô hình Chi hội nông dân nghề nghiệp “Nuôi trồng thủy sản” với 53 thành viên.

 • 8 nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ sau kiện toàn

  (ĐHXIII) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Nghị quyết số 45/NQ-CP Phiên họp triển khai công việc của Chính phủ sau khi được kiện toàn tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, trong đó có 8 nhiệm vụ trọng tâm.

 • Thừa Thiên Huế: Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội

  (ĐHXIII) - Trong thời gian tới, Thừa Thiên Huế phấn đấu sẽ triển khai hiệu quả các công tác an sinh xã hội. Trong đó, địa phương sẽ đẩy mạnh thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”; đề xuất chính sách hỗ trợ đặc thù của tỉnh đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo giai đoạn 2021-2025, nhân rộng các mô hình chăm sóc, trợ giúp xã hội ngoài công lập…

 • Nâng cao chất lượng công tác xây dựng tổ chức đảng, đảng viên

  (ĐHXIII) - Thời gian qua, Chi bộ Viện Chiến lược và Chính sách tài chính (Bộ Tài chính), công tác tổ chức cán bộ, xây dựng, củng cố tổ chức Đảng, đảng viên và xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh luôn được quan tâm thực hiện.

 • Chính phủ xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII

  (ĐHXIII) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 50/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 • Quảng Ngãi: Học tập theo Bác góp phần hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp

  (ĐHXIII) - Trong 5 năm qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, phục vụ phát triển KT- XH, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

 • Hiệu quả từ Quỹ hỗ trợ nông dân ở Tam Sơn

  (ĐHXIII) - Với nguồn vốn vay từ Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND), nhiều hộ nông dân ở phường Tam Sơn đã mạnh dạn đầu tư vào sản xuất, mở rộng quy mô, xuất hiện nhiều hộ có quy mô sản xuất lớn, có vốn kinh doanh hàng tỷ đồng, thu hút hàng chục lao động, thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.

 • Nam Định: Dấu ấn sau 5 năm thực hiện Chiến lược văn hóa đối ngoại

  (ĐHXIII) - Xác định được tầm quan trọng của văn hóa đối ngoại trong thời kỳ CNH-HĐH và hội nhập quốc tế, trong thời gian qua, Nam Định đã đẩy mạnh và mở rộng hợp tác, giao lưu, tiếp thu tinh hoa văn hóa toàn cầu góp phần thực hiện Chiến lược văn hóa đối ngoại đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

 • Thái Bình hướng tới phát triển bền vững

  (ĐHXIII) - Phát huy thành tựu phát triển văn hóa – xã hội của nhiều thế hệ, những năm qua, các lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao và phát triển con người của tỉnh Thái Bình liên tục đạt những bước chuyển biến tích cực. Tỉnh ủy Thái Bình khẳng định, từ nay đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn năm 2045, phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân là một trong những nhiệm vụ chủ yếu.

 • Thái Bình tăng cường quản lý, khai thác hiệu quả tiềm năng

  (ĐHXIII) - Với định hướng đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội nhờ quyết tâm và nỗ lực không ngừng nghỉ, Tỉnh ủy Thái Bình khẳng định, toàn tỉnh sẽ không ngừng vượt khó, tăng cường nội lực để tạo ra nền tảng toàn diện, vị thế và điều kiện mới để tiếp tục phát triển mạnh mẽ, vững chắc trong những năm tới.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10