• Vĩnh Long: Buổi họp tổng kết cuộc bầu cử sẽ tổ chức vào ngày 18/6

  (ĐHXIII) - Đồng chí Lữ Quang Ngời- Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh Vĩnh Long thống nhất ngày họp tổng kết cuộc bầu cử là 18/6/2021, giao Sở Nội vụ tham mưu về thành phần, số lượng đại biểu và hoàn thành công tác chuẩn bị nội dung hội nghị, hoàn chỉnh Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021- 2026 để trình Chủ tịch UBBC tỉnh ký ban hành nghị quyết.

 • Huy động, thu hút nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

  (ĐHXIII) - Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã trở thành tâm điểm trong đời sống kinh tế, xã hội ở nông thôn và có sức lan tỏa rộng lớn, thu hút hàng triệu hộ nông dân tham gia, trở thành động lực quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội ở nông thôn.

 • Tiền Giang tăng cường hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp

  (ĐHXIII) - Nhằm hỗ trợ lớp trẻ khởi nghiệp, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang đã ban hành Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 13/5/2021 về việc thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”, tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 • Phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận trong xã hội

  (ĐHXIII) - Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, công tác dân vận luôn đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, góp phần phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Phát huy những kết quả đạt được, cơ quan dân vận chủ động, linh hoạt đề ra các giải pháp thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

 • Xây dựng tổ chức Hội Nông dân các cấp hiệu quả, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh

  (ĐHXIII) – Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh là nhiệm vụ quan trọng, then chốt, có ý nghĩa quyết định sự thắng lợi trong công tác Hội và phong trào nông dân.

 • Vĩnh Phúc đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số quốc gia

  (ĐHXIII) - Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, xã hội số, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế được xác định là 1 trong 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đề ra. Để thực hiện nhiệm vụ này, tỉnh Vĩnh Phúc đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp.

 • Phát triển làng nghề gắn với du lịch - cách làm hiệu quả của Bình Thuỷ

  (ĐHXIII) - Mô hình trồng hoa cảnh gắn với du lịch sinh thái ở làng nghề hoa cảnh Phó Thọ - Bà Bộ là một trong những mô hình nông nghiệp đô thị mang lại hiệu quả kinh tế cao, tạo thu nhập ổn định, giải quyết việc làm cho các hộ dân trên địa bàn và là mô hình đặc trưng của quận Bình Thủy (TP. Cần Thơ).

 • Bình Định: Nhiều chuyển biến trong học và làm theo Bác

  (ĐHXIII) – Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Bình Định, đến nay đã tạo ra nhiều chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cấp ủy, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo đem lại hiệu quả thiết thực.

 • Thu ngân sách 5 tháng đầu năm của Thành phố Hồ Chí Minh đạt gần 175 nghìn tỷ đồng

  (ĐHXIII) -  Theo thông tin từ Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh, tình hình thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố tiếp tục ghi nhận kết quả khả quan trong 5 tháng đầu năm nay.  

 • Nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đảng viên ở Lạc Dương

  (ĐHXIII) - Để góp phần xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh, Huyện ủy Lạc Dương vừa ban hành Nghị quyết số 02 ngày 6/4/2021 về tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đảng viên; phát triển đảng viên giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10