Vĩnh Phúc đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số quốc gia
12

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh tích cực ứng dụng CNTT, giúp người dân, doanh nghiệp thuận tiện, dễ dàng hơn trong thực hiện các thủ tục hành chính.(Ảnh: T.H)

Chuyển đổi số không chỉ mang lại nhiều tiện ích cho người dân, mà còn tác động tích cực tới nhiều ngành nghề, lĩnh vực của tỉnh Vĩnh Phúc. Vì thế, ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 52 về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Vĩnh Phúc đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch để thực hiện chuyển đổi số, trong đó, tập trung vào việc xây dựng chính quyền điện tử, phát triển dịch vụ đô thị thông minh, kinh tế số và xã hội số.

Đồng thời, chỉ đạo các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho người dân, doanh nghiệp; tích cực nghiên cứu, hợp tác để làm chủ công nghệ; tập trung huy động các nguồn lực, đầu tư nền tảng số và hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT)...Với sự chỉ đạo quyết liệt, việc chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực.

Cụ thể, trong xây dựng chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số, đến nay, Vĩnh Phúc đã tích hợp được gần 800 thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; xây dựng hệ thống hội nghị trực tuyến với hàng trăm điểm cầu tại các sở, ban, ngành, đơn vị cấp huyện và cấp xã trong tỉnh, góp phần triển khai nhiệm vụ một cách nhanh chóng, hiệu quả.

Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của tỉnh được quan tâm vận hành. Từ tháng 3/2019 đến hết tháng 2/2021, hệ thống đã gửi/nhận trên 300.000 văn bản, ước tính tiết kiệm hơn 10 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước.

Nền kinh tế số của tỉnh cũng bắt đầu hình thành với gần 7.200 doanh nghiệp đăng ký ứng dụng CNTT vào các khâu trong hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh, với nhiều mức độ khác nhau; 100% các siêu thị, trung tâm thương mại có thiết bị thanh toán không dùng tiền mặt (POS); nhiều doanh nghiệp đã thực hiện đặt hàng hoặc nhận đơn hàng thông qua các ứng dụng thương mại điện tử.

Về phát triển xã hội số, đến nay, tỉnh có hơn 88% dân số sử dụng thuê bao băng rộng cố định và băng rộng di động. Ngành Giáo dục tích cực triển khai đào tạo trực tuyến, xây dựng kho dữ liệu ngành, triển khai phần mềm soạn thảo giáo án điện tử.

Ngành Y tế ứng dụng những thành tựu của khoa học kỹ thuật, công nghệ sinh học kết hợp với công nghệ số để chẩn đoán và lên kế hoạch điều trị phù hợp cho từng người bệnh; thực hiện khám chữa bệnh từ xa... để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Tiếp tục chủ động hoàn thiện hạ tầng số

Mặc dù đạt được những kết quả tích cực, nhưng việc chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh còn rất khiêm tốn. Nguyên nhân là do một số đơn vị, doanh nghiệp chưa thực sự chủ động tham gia hội nhập với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Việc ứng dụng, phát triển CNTT chưa tương xứng với tiềm năng và tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; cơ sở hạ tầng thông tin, truyền thông còn lạc hậu, thiếu tính đồng bộ, chưa hình thành được hạ tầng số, nền tảng số.

Bên cạnh đó, tỉnh Vĩnh Phúc vẫn thiếu cơ chế, chính sách mang tính dẫn dắt, định hướng, tổng thể cho việc chuyển đổi số, đầu tư hạ tầng CNTT; chưa có nhiều chính sách ưu đãi cho cán bộ thực hiện nhiệm vụ CNTT...

Để hoàn thiện hạ tầng thông tin, viễn thông, tạo nền tảng chuyển đổi số, từng bước phát triển kinh tế số, xã hội số theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra, thời gian tới, tỉnh tiếp túc chỉ đạo Sở TT&TT xây dựng kế hoạch và lộ trình cụ thể trong việc triển khai chính quyền điện tử; bám sát Kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ TT&TT để cụ thể hóa thành các chương trình, đề án, dự án thực hiện sao cho phù hợp với điều kiện của tỉnh.

Phấn đấu đến năm 2025, xây dựng chính quyền điện tử của tỉnh thuộc nhóm 20 tỉnh, thành phố tốt nhất của cả nước; hình thành được các cơ chế, chính sách để kinh tế số đóng góp quan trọng vào GRDP của tỉnh; thúc đẩy quá trình phát triển dịch vụ đô thị thông minh và xã hội số theo hướng bền vững.

Phản hồi

Các tin khác