Đồng Tháp: Lấp Vò phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới trong năm 2021
Ảnh

Xây dựng NTM, người dân địa phương đã chuyển một số diện tích trồng lúa cho

năng suất thấp sang trồng hoa màu mang lại hiệu quả kinh tế cao (Ảnh: Báo Đồng Tháp)

Qua gần 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, huyện Lấp Vò đạt nhiều kết quả khá toàn diện. Đến nay, Lấp Vò có 12/12 xã đạt chuẩn NTM, địa phương tự đánh giá thực hiện đạt 6/9 tiêu chí huyện NTM gồm: thủy lợi, điện, sản xuất, môi trường, an ninh - trật tự xã hội, chỉ đạo xây dựng NTM. Tuy nhiên, kết quả đạt được chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế của huyện, nhất là hệ thống giao thông nông thôn trên địa bàn chưa đạt chuẩn tiêu chí huyện NTM do mặt đường hẹp; nông nghiệp, nông thôn có phát triển nhưng sản xuất vẫn còn nhỏ lẻ, tự phát vì chưa có quy hoạch vùng...

Nhằm hướng tới xây dựng nông thôn có kinh tế phát triển toàn diện, bền vững, kết cấu hạ tầng được xây dựng đồng bộ, từng bước hiện đại, cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, phát triển công nghiệp, dịch vụ trên nền tảng nông nghiệp, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, huyện Lấp Vò đã xây dựng và ban hành Nghị quyết về lãnh đạo xây dựng huyện Lấp Vò đạt chuẩn huyện NTM giai đoạn 2020 – 2025.

Theo đó, mục tiêu mà nghị quyết đề ra là các xã đã đạt chuẩn NTM tiếp tục giữ vững và nâng chất các nội dung tiêu chí NTM theo tiêu chí mới giai đoạn 2021 – 2025; phấn đấu đến cuối năm 2021, Lấp Vò hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện NTM; phấn đấu đến năm 2025, địa phương có 2 xã thực hiện đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và có 50% số xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao.

Phản hồi

Các tin khác