Kỳ 1: Kiện toàn “nền tảng nội lực” của đăng kiểm


Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Đăng kiểm Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Tăng cường năng lực lãnh đạo

Đồng chí Trần Kỳ Hình, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, những năm gần đây, Cục tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong việc duy trì “Siết chặt kỷ cương, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động đăng kiểm, không để xảy ra hiện tượng nhũng nhiễu tiêu cực, cương quyết xử lý các trường hợp vi phạm”, việc đẩy mạnh xã hội hóa công tác đăng kiểm xe cơ giới (XCG) đang lưu hành, việc kiểm soát xe quá tải, xe hết niên hạn sử dụng, việc tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp vận tải, sản xuất lắp ráp, nhập khẩu phương tiện giao thông vận tải (GTVT), cùng đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, bão lũ nặng nề tại miền Trung đã ảnh hưởng lớn đến sản lượng của hầu hết các lĩnh vực đăng kiểm XCG, tàu biển, công trình biển, phương tiện thủy nội địa, sản phẩm công nghiệp,...

Dẫu vậy, được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Cán sự đảng, Đảng ủy và lãnh đạo Bộ GTVT, cùng với những nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ, đảng viên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban lãnh đạo Cục, Cục ĐKVN đã liên tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và kế hoạch.

Trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Cục ĐKVN đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị theo lĩnh vực được giao. Nổi bật trong đó là công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) với kết quả hoàn thành 100% kế hoạch, đáp ứng được nhu cầu thực tiễn, tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp nhưng vẫn đảm bảo tăng cường các yêu cầu về an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường; đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác đăng kiểm.

Công tác cải cách hành chính tiếp tục được tăng cường, đáp ứng yêu cầu của Bộ GTVT và Chính phủ. Cục đã tiếp tục rà soát toàn bộ các thủ tục hành chính và các văn bản QPPL có liên quan để sửa đổi, loại bỏ bớt, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh và hàng hóa kiểm tra chuyên ngành theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Bộ GTVT. Riêng trong năm 2020, Cục triển khai thực hiện thêm 2 dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 (hiện có 7 dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4), 4 dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 (hiện có 9 dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3), hiện nay đang nâng cấp và chạy thử nghiệm thêm 20 dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4. Cơ quan Cục tiếp tục duy trì thực hiện bộ phận một cửa (BPMC) theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Kết quả giải quyết TTHC năm 2020: trên Cổng một cửa quốc gia có 18.075 hồ sơ điện tử, giải quyết 100%; tại BPMC tiếp nhận 2.738 hồ sơ, trong đó, số lượng hồ sơ hoàn thành trước và đúng hạn là 2.631 hồ sơ (đạt tỷ lệ 95%).

Cục ĐKVN đã chỉ đạo các đơn vị đăng kiểm phương tiện thủy, cơ giới đường bộ, thử nghiệm tiếp tục đầu tư trang bị thiết bị kiểm tra hiện đại, tương đương với các nước tiên tiến trong khu vực. Công nghệ thông tin được ứng dụng mạnh mẽ ở tất cả các lĩnh vực hoạt động đăng kiểm. Nhiều phần mềm chuyên ngành được áp dụng trong công tác quản lý và thực hiện nghiệp vụ đăng kiểm. Kết quả kiểm định phương tiện, thiết bị được tự động hóa mức độ cao, hạn chế tác động của con người. Nhiều đề tài nghiên cứu khoa học được Cục sử dụng kết quả trong công tác xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và trong công tác kiểm tra, kiểm định phương tiện.

Hết lòng vì người dân và doanh nghiệp

Đăng kiểm viên kiểm định chất lượng xe ô tô.
 

Đồng chí Trần Kỳ Hình, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, đến nay, Cục cũng tiếp tục duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Đã hoàn thành số hóa các hồ sơ thiết kế tàu biển, công trình dầu khí biển và đang thực hiện số hóa các hồ sơ thiết kế các loại phương tiện khác.

Cùng với đó, Cục tiếp tục chỉ đạo và điều hành thực hiện quyết liệt Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 12/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Bộ GTVT về phòng chống tiêu cực, nâng cao chất lượng hoạt động đăng kiểm, thông qua các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, đổi mới phương thức làm việc, đào tạo nguồn nhân lực, trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật, thanh tra, kiểm tra, giám sát.

“Việc xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, vi phạm nghiệp vụ đăng kiểm đã góp phần duy trì được kỷ cương trong công tác đăng kiểm, đem lại niềm tin cho người dân, doanh nghiệp”, lãnh đạo Đảng ủy Cục ĐKVN khẳng định.

Cục đã kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp vận tải đường thủy, vận tải đường bộ, doanh nghiệp dầu khí biển, doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu phương tiện GTVT, dầu khí biển, sản phẩm công nghiệp trong bối cảnh đặc biệt khó khăn do đại dịch COVID-19 thông qua các biện pháp đồng bộ như: xây dựng, sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật, cải cách, đơn giản thủ tục hành chính, mở rộng mạng lưới phục vụ, làm thêm giờ, rút gắn thời gian thẩm định thiết kế, cấp hồ sơ, giấy chứng nhận, hợp tác với các tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài trong hoạt động kiểm định, đánh giá, chứng nhận,…

Lãnh đạo Đảng ủy Cục ĐKVN khẳng định: “Trong toàn ngành đăng kiểm, từ cơ quan Cục đến các đơn vị tiếp tục có những chuyển biến tích cực, thay đổi nhận thức về chất lượng công tác đăng kiểm, ý thức phục vụ nhân dân, vai trò, trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong thực thi công vụ. Chất lượng công tác đăng kiểm tiếp tục được nâng lên”.

Phản hồi

Các tin khác