Học Bác để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân

Trung tướng Trịnh Văn Quyết

Theo Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam cho biết, toàn quân quán triệt, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Vì vậy, Quân đội tiến hành công tác dân vận, không chỉ là nhiệm vụ của Quân đội thực hiện chức năng “đội quân công tác” mà còn là tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đối với sự yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ, che chở của nhân dân trong suốt quá trình xây dựng, phát triển, trưởng thành và chiến đấu; phản ánh bản chất cách mạng, truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam. Đây cũng là nhân tố quan trọng góp phần tạo nên sức mạnh to lớn của Quân đội, cùng với toàn Đảng, toàn dân làm nên những chiến thắng vẻ vang trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trong những năm qua Quân đội luôn xung kích đi đầu trong phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, phòng chống dịch bệnh và làm tốt chính sách với người có công với cách mạng. Hàng năm, toàn quân tổ chức hàng trăm đợt, với hàng chục nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp dân “xóa đói, giảm nghèo”, tích cực tham gia phong trào thi đua “Toàn quân chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Quân đội chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, đã có nhiều mô hình mới như: “Xóa một hộ đói, giảm một hộ nghèo”, “1.000 nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách”, “Hũ gạo vì người nghèo”, “Bò giống giúp người nghèo biên giới”, “Nâng bước em tới trường”, “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”... Không quản hiểm nguy, cán bộ, chiến sĩ quân đội sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn và đã có những cán bộ, chiến sĩ hy sinh tính mạng để cứu người, tài sản của Nhà nước và Nhân dân. 

Hạ sĩ quan, chiến sĩ các đơn vị trong quân đội quán triệt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh:nhandan.vn

Khi đại dịch COVID-19 bùng phát, Bộ đội Biên phòng duy trì thường xuyên trên 1.600 tổ chốt, với hơn 10.000 cán bộ, chiến sĩ không kể ngày, đêm, thời tiết vô cùng khắc nghiệt vùng biên giới, căng mình làm nhiệm vụ ngăn ngừa người nhập cảnh trái phép, phòng lây lan dịch bệnh. Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị nhường doanh trại để phục vụ nhân dân đến cách ly bảo đảm tận tình, chu đáo. Cán bộ làm công tác khoa học của Học viện Quân y chạy đua với thời gian với tinh thần chỉ đạo “chống dịch, như chống giặc”, đã nghiên cứu thành công bộ Kít xét nghiệm và đang nỗ lực hoàn thiện việc nghiên cứu và sản xuất vắc xin ngừa COVID-19, góp phần hạn chế tổn thất do dịch bệnh gây ra.

Trong 5 năm qua, toàn quân tổ chức vận động đóng góp quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” với số tiền hơn 525 tỉ đồng; xây tặng 4.334 căn nhà tình nghĩa với số tiền hơn 306 tỉ đồng; tặng 3.558 sổ tiết kiệm với số tiền hơn 10 tỉ đồng; phụng dưỡng thường xuyên 2.867 Bà mẹ Việt Nam anh hùng... Những việc làm thiết thực đó đã tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết quân dân, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, Quân đội, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, xây dựng cơ sở địa phương ngày càng vững mạnh, giữ vững và phát huy phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Công tác đối ngoại quốc phòng được triển khai chủ động, tích cực, mềm dẻo, linh hoạt với nhiều đổi mới, sáng tạo đạt được kết quả toàn diện trên cả bình diện song phương và đa phương, trở thành một trong những trụ cột đối ngoại của Đảng, Nhà nước và Ngoại giao nhân dân, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của quân đội và của đất nước trên trường quốc tế. Chủ động tham gia một số cuộc diễn tập trong hoạt động nhân đạo, tìm kiếm cứu nạn, cứu trợ; tích cực tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc; phối hợp với Quân đội các nước trong phòng, chống dịch COVID-19, được quốc tế ghi nhận và đánh giá cao, qua đó hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” tỏa sáng ở các nước, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Quân đội và đất nước trên trường quốc tế. 

Có thể khẳng định, qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong quân đội đã tạo chuyển biến tích cực, thấm sâu trong nhận thức tư tưởng và hành động của mỗi cán bộ, chiến sĩ và trở thành việc làm thường xuyên, đi vào nền nếp. Việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 được gắn với phong trào thi đua quyết thắng, đặc biệt là Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, qua đó xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả của từng cơ quan, đơn vị tiêu biểu, như “mỗi ngày học một lời Bác Hồ dạy”, “trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”... và ngày càng nhiều điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”, tạo sự lan tỏa trong toàn quân, toàn quốc. Những kết quả học Bác để “Phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” đã góp phần quan trọng vào xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng được nâng lên. Bản chất cách mạng, truyền thống vẻ vang của quân đội được giữ vững và phát huy, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” tiếp tục tỏa sáng, là điểm tựa tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu. Trước diễn biến phức tạp của tình hình, toàn quân luôn đoàn kết, thống nhất cao, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao./.

Phản hồi

Các tin khác