Giá trị sản xuất nông, lâm, thuỷ sản ước đạt hơn 20.500 tỷ đồng
1

Thu hoạch lúa tại xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười

Toàn ngành nông nghiệp tiếp tục triển khai nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả như: Mô hình sản xuất lúa an toàn gắn với liên kết tiêu thụ theo chuỗi giá trị tại Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Mỹ Đông 2, mô hình Hợp tác xã, tổ hợp tác và Hội quán nông dân liên kết sản xuất và tiêu thụ với doanh nghiệp trên địa bàn, mô hình sản xuất nông nghiệp kết hợp khai thác loại hình du lịch sinh thái (có 44 điểm tham quan trải nghiệm vườn trái cây đặc sản, 22 điểm trải nghiệm nông nghiệp và tham quan cảnh quan sinh thái đồng quê).

Đối với lĩnh vực trồng trọt, người dân tiếp tục luân canh trồng lúa với trồng hoa màu, cây công nghiệp ngắn ngày tại các vùng sản xuất có điều kiện, phù hợp nhu cầu thị trường, giúp diện tích gieo trồng tăng 2,2% so với cùng kỳ năm trước.

Tình hình tiêu thụ trái cây tương đối chậm do dịch COVID-19, giá bán giảm so với cùng kỳ nên lợi nhuận bình quân giảm khoảng 88 triệu đồng/ha so cùng kỳ. Tổng diện tích cây ăn trái ước đạt 33.950 ha (tăng 6,78% so với cùng kỳ), trong đó, diện tích trồng xoài chiếm gần 37%. Sản lượng trái cây có múi (cam, chanh, quýt) giảm so với cùng kỳ năm trước do diện tích canh tác bị thu hẹp (giảm khoảng 15,8%).

Số lượng đàn gia súc, gia cầm được được duy trì ở mức tương đương đến cao hơn so với cuối năm 2020, cung ứng khoảng 22.904 tấn thịt hơi ra thị trường (tăng 3,25% so cùng kỳ), đảm bảo đáp ứng nhu cầu tiêu dùng.

Tổng diện tích thả nuôi thủy sản trong 06 tháng đầu năm ước đạt 3.800 ha, giảm 28,54%, tương đương 1.518 ha (cá tra giảm 124 ha) so với cùng kỳ năm trước. Thả nuôi cá tra tiếp tục được duy trì, đảm bảo sản lượng cung ứng cho chế biến với 197.438 tấn cá nguyên liệu, tương đương so với cùng kỳ năm trước./.

Phản hồi

Các tin khác