Cục Tin học và Thống kê tài chính: Thực hiện hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số

Cục Tin học và Thống kê tài chính chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động. (Ảnh: M.P)

Để triển khai kiến trúc Chính phủ điện tử ngành Tài chính, hướng tới Bộ Tài chính số, Đảng uỷ cùng Lãnh đạo Cục Tin học và Thống kê tài chính đã chỉ đạo toàn đơn vị chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ. Theo đó, Cục đã tham mưu lãnh đạo Bộ chỉ đạo triển khai phần mềm quản lý văn bản (eDocTC), thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử đảm bảo thông suốt và đồng bộ. Lũy kế từ thời điểm triển khai (ngày 01/12/2015) đến nay, số lượng văn bản điện tử được quản lý, lưu trữ trên chương trình eDocTC là 1.707.477 văn bản, trung bình số lượng văn bản điện tử được quản lý, lưu trữ là 426.862 văn bản/năm.

Đơn vị đã triển khai các biện pháp bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, giải pháp kết nối liên thông giữa hệ thống quản lý văn bản và điều hành của Bộ Tài chính với Trục liên thông văn bản quốc gia theo đúng hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ. Hiện nay, Bộ Tài chính đã nhận được 39.572 văn bản và đã gửi 12.254 văn bản thông qua Trục liên thông văn bản quốc gia với 95 cơ quan, đơn vị.

Đảng uỷ và Lãnh đạo Cục Tin học và Thống kê tài chính đã chỉ đạo đơn vị phối hợp cùng các đơn vị liên quan tích cực triển khai dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài chính. Tính đến ngày 6/5/2021, tổng số thủ tục hành chính của Bộ Tài chính là 895, trong đó đã cung cấp 94 dịch vụ công trực tuyến mức 1; 283 dịch vụ công trực tuyến mức 2; 80 dịch vụ công trực tuyến mức 3; 438 mức 4. Đến nay, Bộ Tài chính đã kết nối, tích hợp 285/518 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, đạt tỷ lệ 55,02%.

Cùng với kết nối cung cấp dịch vụ công trực tuyến, Cục đã tham mưu cho Bộ trong xây dựng thử nghiệm Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Tài chính và hoàn thành kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ. Đến nay, Bộ Tài chính đã hoàn thành cung cấp dữ liệu 15 chỉ tiêu kinh tế xã hội theo Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 24/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ và 9/9 chỉ tiêu điều hành hằng ngày theo Công văn số 4699/VPCP-KSTT ngày 12/6/2020 của Văn phòng Chính phủ. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã có 6 cơ sở dữ liệu thành phần của cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính đã được hoàn thành, đi vào hoạt động và có 6 cơ sở dữ liệu thành phần đang trong quá trình hoàn thiện.

Cục Tin học và Thống kê tài chính đã đề xuất mô hình tổng thể về quy hoạch hệ sinh thái công nghệ thông tin hướng tới nền tài chính số; chuyển đổi mô hình hạ tầng máy chủ tính toán từ hệ thống cũ sang ảo hóa 100%, tiến tới xây dựng nền tảng điện toán đám mây ngành Tài chính. Đồng thời, tham mưu cho Bộ quy hoạch, duy trì, nâng cấp nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu Ngành; xây dựng, hoàn thiện hệ thống thông tin nghiệp vụ lớn và nghiên cứu đưa các công nghệ mới của Cách mạng công nghiệp 4.0 vào hệ thống cốt lõi như: ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào quản lý người nộp thuế, thí điểm ứng dụng công nghệ phân tích dữ liệu lớn, Internet kết nối vạn vật (IoT) vào một số lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ của ngành Tài chính.

Cùng với việc tích cực ứng dụng công nghệ thông tin nhằm hiện đại hóa hoạt động, Đảng uỷ, Ban lãnh đạo Cục Tin học và Thống kê tài chính đã chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan triển khai công tác bảo mật, đảm bảo an toàn hệ thống thông tin trong ngành Tài chính nói riêng và hệ thống lớn của Chính phủ nói chung. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong việc xây dựng Chính phủ số.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng uỷ, Ban lãnh đạo, Cục Tin học và Thống kê tài chính đã đóng góp tích cực vào những kết quả triển khai kiến trúc Chính phủ điện tử ngành Tài chính, hướng tới Bộ Tài chính số. Bộ Tài chính được các bộ, ngành, tổ chức kinh tế, hiệp hội, doanh nghiệp, người dân đánh giá cao vì những nỗ lực và kết quả cải cách hành chính, hiện đại hoá các lĩnh vực quản lý. Theo Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam (Viet Nam ICT Index) năm 2020 được Bộ Thông tin và truyền thông công bố tháng 4/2021, Bộ Tài chính tiếp tục đứng đầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có cung cấp dịch vụ công. Đây là lần thứ 8 liên tiếp (2013-2020) Bộ Tài chính dẫn đầu bảng xếp hạng Vietnam ICT Index khối các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ./.

Phản hồi

Các tin khác