Kỳ 4: Khơi nguồn “nội lực” để nâng cao chất lượng đăng kiểm

Đăng kiểm viên giám sát kỹ thuật và phân cấp công trình biển

Định hình những “điểm nghẽn”

Nhìn lại chặng đường với nhiều thành tựu đáng khích lệ trong thời gian gần đây, lãnh đạo Đảng ủy Cục ĐKVN chia sẻ, Đảng ủy Cục đã thể hiện rõ vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trong mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị; đã lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị và các đoàn thể chính trị-xã hội khắc phục khó khăn, quyết liệt thực hiện các giải pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, kế hoạch đã đề ra. Tiếp tục kiên trì thực hiện có hiệu quả chuyên đề “Siết chặt kỷ cương, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động đăng kiểm, không để xảy ra hiện tượng nhũng nhiễu tiêu cực, cương quyết xử lý các trường hợp vi phạm”.

Trong công tác xây dựng đảng, Đảng ủy đã duy trì chế độ sinh hoạt Đảng theo quy định, chất lượng chi bộ từng bước được nâng cao; đã tổ chức tốt việc học tập, nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; đã tập trung thực hiện các giải pháp nhằm “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên và nâng cao chất lượng công tác đăng kiểm, phòng chống nhũng nhiễu tiêu cực”.

Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, CCVCLĐ toàn ngành yên tâm công tác và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Cục, không có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; cán bộ, đảng viên, CCVCLĐ đã nhận thức rõ về vai trò, trách nhiệm của mình trong việc nâng cao chất lượng công tác đăng kiểm và phòng chống nhũng nhiễu, tiêu cực.

Đảng bộ Cục ĐKVN tiếp tục duy trì tốt đoàn kết nội bộ. Việc phối hợp công tác giữa cấp ủy với chính quyền và các đoàn thể thực hiện theo đúng quy chế, có sự phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho đảng bộ, cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Dẫu vậy, lãnh đạo Đảng ủy Cục ĐKVN cũng thẳng thắn thừa nhận vẫn còn một số hạn chế. Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của toàn lĩnh vực đăng kiểm, lãnh đạo thực hiện “Nâng cao chất lượng công tác đăng kiểm, phòng chống nhũng nhiễu tiêu cực” đã đạt được những kết quả quan trọng nhưng chưa bền vững vẫn còn một số đơn vị, cá nhân vi phạm.

Trong công tác xây dựng Đảng, một số ít chi bộ sinh hoạt hàng tháng ghi biên bản họp còn vắn tắt, sơ sài, chưa thể hiện được hết các nội dung công tác của chi bộ; chưa sinh hoạt đủ 04 chuyên đề trong năm, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của một số đảng viên chưa đạt được kết quả như mong muốn; việc thực hiện kiểm tra, giám sát đảng viên ở một số chi bộ còn hình thức, chất lượng chưa cao.

Khơi nguồn nội lực

Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam Trần Kỳ Hình phát biểu tại Đại hội Đảng bộ Cục Đăng kiểm Việt Nam lần thứ XXVI. 

Nguyên nhân của hạn chế này được xác định là công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy chi bộ chưa sâu sát, nhất là đấu tranh ngăn ngừa sự tác động tiêu cực của cơ chế thị trường, dẫn đến ảnh hưởng tư tưởng, tình cảm, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Còn có một số cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện; lập trường tư tưởng không vững vàng; sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, bị cám dỗ bởi lợi ích vật chất, không làm tròn bổn phận chức trách, nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó, việc đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ còn chậm, công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ còn yếu. Một số ít chi bộ quản lý đảng viên chưa chặt chẽ, chưa nắm chắc tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên.

Nhìn về tương lai, lãnh đạo Đảng ủy Cục ĐKVN cho biết, phương hướng trong những năm tới, Đảng ủy Cục ĐKVN tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị ổn định và phát triển, tập trung vào những nội dung chính là hoàn thiện thể chế và mô hình tổ chức công tác đăng kiểm; phát triển nguồn nhân lực đăng kiểm có chất lượng cao; hiện đại hóa cơ sở vật chất để đạt được mục tiêu nâng cao chất lượng công tác đăng kiểm. Lãnh đạo toàn ngành thực hiện tốt các đề án đã được Bộ GTVT phê duyệt, phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch năm nay.

Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng hoạt động của cấp ủy, chi bộ trong Đảng bộ. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Trên cơ sở đó, Đảng ủy Cục ĐKVN cho biết, mục tiêu cụ thể được xác định là lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Cục ĐKVN năm nay. Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Phấn đấu 100% đảng viên, cán bộ, CCVCLĐ được học tập, nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết của Đảng; các chi bộ trực thuộc xây dựng chương trình công tác, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết cấp ủy các cấp. Chỉ đạo 100% cán bộ, đảng viên thực hiện xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên năm 2021 và tự giác thực hiện. Làm tốt công tác phát triển đảng, phấn đấu năm 2021 kết nạp được từ 15 đảng viên mới trở lên. Phấn đấu trên 90% chi bộ hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, có trên 10% chi bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và trên 80% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên./.

Phản hồi

Các tin khác