Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Cán bộ, đảng viên Bộ CHQS tỉnh tích cực trao đổi chuyên môn nghiệp vụ. (Ảnh:T.K)

Nhận thức rõ tầm quan trọng của Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII, Đảng ủy Quân sự tỉnh Vĩnh Phúc đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, học tập nghiêm túc nghị quyết cho 100% cán bộ, chiến sĩ, đảng viên ở các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh Vĩnh Phúc. Từ việc “tự soi, tự sửa” đã góp phần quan trọng giúp cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tích cực xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh Vĩnh Phúc vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. 

Đồng thời, chỉ đạo quyết liệt, trực tiếp xuống các đảng bộ, chi bộ cơ sở triển khai thực hiện nghị quyết gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ”.

Để việc thực hiện nghị quyết có hiệu quả, đi vào chiều sâu, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong LLVT tỉnh Vĩnh Phúc đã tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ. Từ đó, nâng cao nhận thức, ý thức tự giác trong chấp hành quy chế, quy định, nguyên tắc và chế độ sinh hoạt Đảng của cán bộ, đảng viên. Các chi bộ chú trọng đổi mới chất lượng sinh hoạt chi bộ theo hướng “đa chiều”, đi vào thực chất.

Bên cạnh đó, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng chủ động xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII phù hợp với tình hình đơn vị mình. Trong đó, đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của người chỉ huy, người đứng đầu cấp ủy trong thực hiện “tự soi, tự sửa”. Cán bộ, chiến sĩ, đảng viên căn cứ vào vị trí công việc, chức năng, nhiệm vụ được phân công để “tự soi” bản thân. Đồng thời, các cấp ủy phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng trong việc phát hiện, đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và nắm chắc diễn biến tình hình tư tưởng, các mối quan hệ của cán bộ, đảng viên. Từ đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và có giải pháp quyết liệt để khắc phục, sửa chữa từ cá nhân đến tập thể.

Hằng năm, các đảng bộ, chi bộ cơ sở lấy chất lượng và hiệu quả thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 làm căn cứ quan trọng để đánh giá phẩm chất, năng lực của cán bộ, đảng viên và xếp loại tổ chức đảng. Nhờ vậy, nhiều năm qua, việc “tự soi, tự sửa” trở thành việc làm thường xuyên của từng đảng viên, cán bộ, chiến sĩ trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Quân sự tỉnh. Sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình, mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đã tự nhận ra và được đồng nghiệp, tổ chức cơ sở chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế của mình để khắc phục, sửa chữa. Việc chấp hành quy chế làm việc và nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng được thực hiện nghiêm hơn, việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên được nâng lên rõ rệt.

Đánh giá chất lượng hằng năm có 95% tổ chức đảng và 96,8% đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; không có cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Qua đó, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh Vĩnh Phúc, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Phản hồi

Các tin khác