BHXH tỉnh Tuyên Quang học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Thực hiện Kế hoạch số 25-KH/ĐUK ngày 06/5/2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, việc triển khai, học tập Nghị quyết được chia làm 2 lớp, đến ngày 13/6/2021, Đảng bộ BHXH tỉnh đã hoàn thành việc quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đến toàn thể đảng viên, đoàn viên và người lao động trong đơn vị.

Dự hội nghị có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Để đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Đảng bộ BHXH tỉnh tổ chức học tập Nghị quyết chia làm 02 lớp, hình thức triển khai: Xem video bài giảng của các báo cáo viên Trung ương tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc gồm 5 chuyên đề: “Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; “Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; “Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 -2025”; “Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam”; “Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia”.

Để bảo đảm cho việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đạt kết quả cao, Đảng ủy đề nghị các chi bộ trực thuộc, các tổ chức đoàn thể, nhất là người đứng đầu cần nhận thức sâu sắc việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là công việc thường xuyên, phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ.

Mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận cao trong đơn vị, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Các các đại biểu tham dự hội nghị, phải tập trung nghiên cứu để triển khai Nghị quyết gắn với thực tiễn tại đơn vị; mỗi đồng chí cẩn phải hiểu và xác định những nội dung công việc cần làm để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất. Đặc biệt, phải tham mưu, đề xuất các giải pháp thực hiện chỉ tiêu về BHXH, BHYT nhằm đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh và thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết đề ra.

Cũng tại hội nghị, hưởng ứng Chương trình nhắn tin “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Thông tin và truyền thông tổ chức trên Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia. Công đoàn cơ sở BHXH tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức phát động chương trình nhắn tin “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19” đến toàn thể đoàn viên và người lao động trong đơn vị. Mỗi tin nhắn ủng hộ không chỉ góp phần vào chương trình vaccine cho công nhân, mà quan trọng hơn nữa, ý nghĩa hơn nữa chính là biểu hiện sinh động của tấm lòng nhân ái, sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng với anh chị em công nhân, người lao động trong lúc khó khăn, tạo động lực vật chất và tinh thần, góp phần cùng cả nước kiểm soát, đẩy lùi được dịch bệnh vì sức khỏe của mình, của mọi người, vì sự an toàn của cộng đồng và xã hội./.

Phản hồi

Các tin khác