Thu ngân sách 5 tháng đầu năm của Thành phố Hồ Chí Minh đạt gần 175 nghìn tỷ đồng
Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Nguồn: TTXVN)

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Nguồn: TTXVN)

Cụ thể, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong 5 tháng đầu năm 2021 ước đạt 174.597 tỷ đồng, đạt 49% dự toán và tăng 22,8% so với cùng kỳ năm 2020.

Kết quả này - tăng 5,7% so với số thu ở cùng kỳ năm 2019 - cho thấy thu ngân sách đã phục hồi tương đương với thời điểm chưa có dịch COVID-19; trong đó, thu nội địa ở Thành phố Hồ Chí Minh ước đạt 123.697 tỷ đồng, đạt 49,8% dự toán, chiếm 70,8% tổng thu ngân sách và tăng 21,1% so với cùng kỳ.

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 50.900 tỷ đồng, đạt 47,1% dự toán và tăng 27,3%. Thu từ dầu thô ước được 5.863 tỷ đồng, đạt 68,6% dự toán và tăng 3,2%.

Trong 5 tháng đầu năm 2021, khu vực ngoài nhà nước đứng đầu danh mục đóng ngân sách nhà nước cho Thành phố Hồ Chí Minh khi đóng góp 37.126 tỷ đồng, chiếm 21,3% tổng thu ngân sách, đạt 54,8% dự toán được giao và tăng mạnh tới 49,8% so với cùng kỳ.

Thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 30.664 tỷ đồng, đạt 54,8% dự toán, chiếm 17,6% tổng thu và tăng 17,4% so với cùng kỳ. Thu từ doanh nghiệp nhà nước ước đạt 10.163 tỷ đồng, đạt 37,6% dự toán, chiếm 5,8% tổng thu ngân sách và tăng 9,4% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, tổng thu cân đối ngân sách địa phương 5 tháng đầu năm ước được 34.185 tỷ đồng, chiếm 19,6% tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, đạt 41,6% dự toán và tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2020.

Được biết, năm 2021, Thành phố Hồ Chí Minh được giao dự toán thu cân đối ngân sách nhà nước là 364.893 tỷ đồng, giảm 10,1% so dự toán năm 2020 và giảm 1,7% so với thực hiện năm 2020; trong đó, thu nội địa 248.343 tỷ đồng, giảm 10,9% so dự toán năm 2020; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 108.000 tỷ đồng, giảm 6,1% so với dự toán năm 2020 và thu từ dầu thô 8.550 tỷ đồng, giảm 29,9% so dự toán năm 2020.

Kết quả thu ngân sách 5 tháng đầu năm sẽ là cơ sở quan trọng để Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách cả năm, góp phần bảo đảm nguồn thu ngân sách chung của cả nước./.

Phản hồi

Các tin khác