Ninh Bình thu ngân sách 5 tháng đầu năm 2021 tăng hơn 27%
Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình kiểm tra hoạt động sản xuất đầu năm 2021 tại Nhà máy sản xuất ô tô Hyundai Thành Công (Khu công nghiệp Gián Khẩu, huyện Gia Viễn, Ninh Bình). Ảnh: NT

Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình kiểm tra hoạt động sản xuất đầu năm 2021 tại Nhà máy sản xuất ô tô Hyundai Thành Công (Khu công nghiệp Gián Khẩu, huyện Gia Viễn, Ninh Bình). Ảnh: NT

Chú trọng thực hiện mục tiêu “kép”, vừa chống dịch vừa thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, tỉnh Ninh Bình đã xây dựng các nội dung quan trọng nhằm giải quyết các vấn đề cấp bách thực tiễn phát sinh và cụ thể hóa các chủ trương lớn, nhiệm vụ quan trọng tạo đà cho sự phát triển kinh tế bền vững; trong đó, trọng tâm là thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách.

Theo đó, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã đạt được những kết quả tích cực, tổng thu ngân sách 5 tháng đầu năm 2021 đạt 9.062,6 tỉ đồng, tăng 27,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nội địa đạt 5.863 tỉ đồng (tăng 56,6% so với cùng kỳ), thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 2.849 tỉ đồng (tăng 31,4% so với cùng kỳ).

Tổng vốn đầu tư phát triển thực hiện trong 5 tháng đầu năm đạt gần 9.649,1 tỉ đồng (tăng 2,9%). Trong đó, vốn ngân sách nhà nước đạt 1.285,8 tỉ đồng (tăng 44,8%); vốn tín dụng đạt 83 tỉ đồng; vốn trái phiếu Chính phủ gần 402,9 tỉ đồng (tăng 44,8%); vốn ngoài nhà nước đạt 7.318,7 tỉ đồng (tăng 1,3%) và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 540,7 tỉ đồng.

Tổng vốn đầu tư công do địa phương quản lý nguồn ngân sách nhà nước đã giao là 3.107,76 tỉ đồng, số vốn giải ngân 5 tháng đầu năm đạt 1.194,8 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, công tác xúc tiến đầu tư được quan tâm chỉ đạo, tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Trong 5 tháng đầu năm 2021, toàn tỉnh Ninh Bình có 340 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký đạt 21.139,6 tỉ đồng (tăng gấp 30 lần so với cùng kỳ), có 128 doanh nghiệp hoạt động trở lại./.

Phản hồi

Các tin khác