Lai Châu: Nhiều kết quả tích cực sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW
Học và làm theo Bác, cán bộ Chi cục Thuế khu vực thành phố Lai Châu - huyện Tam Đường nâng cao chất lượng phục vụ người dân. (Ảnh: Phương Thảo).

Học và làm theo Bác, cán bộ Chi cục Thuế khu vực thành phố Lai Châu - huyện Tam Đường nâng cao chất lượng phục vụ người dân. (Ảnh: Phương Thảo).

Cụ thể, để đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị và Nhân dân, Tỉnh ủy đã chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề hằng năm bằng hình thức trực tuyến hoặc truyền hình trực tiếp đến cấp cơ sở, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn tỉnh. Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người bằng nhiều hình thức, tạo sức lan tỏa và thấm nhuần trong đời sống xã hội. Chú trọng nâng cao chất lượng bồi dưỡng chuyên đề học tập và làm theo Bác trong hệ thống giáo dục, đào tạo, nhất là với thế hệ trẻ, từ đó bồi đắp thêm niềm tự hào về Bác Hồ, nâng cao nhận thức, trách nhiệm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các tầng lớp Nhân dân.

Các tổ chức trong hệ thống chính trị duy trì nề nếp đưa nội dung Chỉ thị 05-CT/TW, chuyên đề hằng năm vào sinh hoạt định kỳ, chú trọng liên hệ với thực tiễn cơ quan, đơn vị, xác định nhiệm vụ, giải pháp để việc học tập và làm theo Bác mang lại hiệu quả thiết thực. Đồng thời, lấy kết quả thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, nội dung cam kết tu dưỡng, rèn luyện là một trong những cơ sở để đánh giá, xếp loại tổ chức, cá nhân cuối năm. Qua đó, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo chủ chốt và đảng viên, công chức được nâng lên rõ nét.

Từ các phong trào, đã có hơn 140 mô hình, cách làm hiệu quả của các tổ chức, cá nhân; 3.274 tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng, trong đó có 4 tập thể, cá nhân vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 3.013 tập thể, cá nhân được biểu dương, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Có thể khẳng định kết quả lớn nhất trong 5 năm thực hiện Chỉ thị là niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng được nâng lên rõ rệt, mang lại sự thống nhất, đoàn kết, đồng lòng, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Những kết quả đạt được trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW là nền tảng tinh thần vững chắc để Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc Lai Châu tiếp tục phát huy đoàn kết, tin tưởng, không ngừng học tập và làm theo Bác, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động các nguồn lực xây dựng quê hương Lai Châu ngày một phát triển nhanh và bền vững./.

Phản hồi

Các tin khác