Phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận trong xã hội

Nhân dân Tổ dân phố Khả Do, phường Nam Viêm, thành phố Phúc Yên tham gia lao động xây dựng tuyến ngõ kiểu mẫu sạch, đẹp. (Ảnh:D.H)

Để Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng sớm đi vào cuộc sống, cơ quan dân vận của Đảng đã tổ chức học tập, quán triệt các nội dung cốt lõi, vấn đề mới trong các văn kiện đại hội đến cán bộ, đảng viên, nhân dân; phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, tạo nên sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH.

Bám sát chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác dân vận của Ban Dân vận Trung ương, Ban Dân vận Tỉnh ủy Vĩnh Phúc sớm xây dựng, triển khai thực hiện chương trình hành động.

Trước đây, tình trạng túi ni-lon, xác động vật chết, rác thải sinh hoạt, chăn nuôi bị xả trực tiếp ra cống, rãnh, kênh mương ở xã Tân Tiến, huyện Vĩnh Tường diễn ra thường xuyên; nhiều bãi rác tự phát ở các thôn dân cư xuất hiện. Nhưng đến nay, tình trạng trên cơ bản được khắc phục, người dân dần thay đổi nhận thức và giữ gìn môi trường sống.

Để có chuyển biến đó, với phương châm “Trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân” ngay sau đại hội, Đảng bộ xã đã kiện toàn bộ máy, triển khai nhiệm vụ trọng tâm thực hiện chương trình hành động liên quan đến công tác dân vận. Một trong những nhiệm vụ quan trọng cấp ủy, chính quyền xã tăng cường công tác dân vận là nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ môi trường của người dân.

Theo đó, UBND xã chỉ đạo các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức chấp hành các quy định chung về giữ gìn vệ sinh môi trường; hướng dẫn người dân thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải, yêu cầu các hộ dân không xả nước thải chăn nuôi ra ao, hồ khi chưa xử lý.

Xã duy trì thực hiện hiệu quả phong trào “Ngày chủ nhật xanh” và vận động toàn thể nhân dân tổng vệ sinh môi trường vào ngày mùng 10, 20 hằng tháng; củng cố và duy trì hoạt động hiệu quả các tổ vệ sinh môi trường và các đoạn đường tự quản; kiên quyết xử lý những trường hợp xả rác bừa bãi, thiếu ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường.

Các thôn dân cư thường xuyên nạo vét, khơi thông cống, rãnh, phát quang bụi rậm để thoát nước nhanh, không để xảy ra tình trạng ngập úng…

Đối với huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc), bám sát vào các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 và cả nhiệm kỳ, các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn huyện quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện tốt chủ trương của Đảng về công tác dân vận; cụ thể hóa thành chương trình hành động, trong đó, cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai các biện pháp tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tôn giáo.

Hằng năm, các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về công tác tôn giáo đến toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân; vận động đồng bào tôn giáo thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “sống tốt đời, đẹp đạo”…

UBND huyện Tam Đảo tăng cường công tác quản lý từ việc xây dựng mới đến cải tạo, sửa chữa các cơ sở thờ tự, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo chính đáng của nhân dân; thường xuyên kiểm tra, xử lý vi phạm, giải quyết các vấn đề liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo, tạo sự đồng thuận cao.

Ban Dân vận Huyện ủy Tam Đảo  phối hợp với Công an huyện, MTTQ huyện tham mưu cấp ủy tổ chức hội nghị gặp mặt, biểu dương các chức sắc, chức việc tiêu biểu và tổ chức thăm hỏi, tặng quà các dịp lễ quan trọng của tôn giáo; tạo mọi điều kiện để bà con có đạo phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập…

Căn cứ tình hình thực tế và nhiệm vụ chính trị, cấp ủy, chính quyền mỗi địa phương đều có cách làm cụ thể, linh hoạt thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác dân vận, tập trung vào các nội dung nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đạo đức công vụ, cải cách hành chính; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động, chủ động phối hợp với chính quyền tăng cường đối thoại, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, dư luận xã hội để xử lý kịp thời, dứt điểm các vấn đề bức xúc liên quan đến đời sống nhân dân, các vụ khiếu kiện đông người, kéo dài.

Gắn kết chặt chẽ các phong trào thi đua với phong trào “dân vận khéo”, nhân rộng các mô hình, điển hình về công tác dân vận; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm…

Phản hồi

Các tin khác