Đồng chí Nguyễn Thái Bình

Họ và tên: Nguyễn Thái Bình

Ngày sinh: 13/10/1954

Quê quán: Xã Long Đức, thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, X, XI.

Phản hồi

Các tin khác