Bạc Liêu công bố danh sách người trúng cử đại biểu HĐND

Theo đó, căn cứ Biên bản tổng kết cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, ngày 23/05 của Ủy ban bầu cử tỉnh, Nghị quyết đã công bố kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tại 17 đơn vị bầu cử, với tổng số người ứng cử là 83 người.

Từ kết quả này, Nghị quyết đã công bố danh sách 50 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

1. Công bố kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo từng đơn vị bầu cử:

2. Danh sách 50 người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, gồm các ông, bà sau:


Phản hồi

Các tin khác