Hưng Yên đẩy mạnh chuẩn bị công tác bầu cử
Các đại biểu dự Hội nghị hướng dẫn nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử, làm hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026  do MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức. (Ảnh: Đức Hùng)

Hội nghị hướng dẫn nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử, làm hồ sơ ứng cử

đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

do MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức. (Ảnh: Đức Hùng)

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vào ngày 23/5/2021 tới đây là sự kiện chính trị trọng đại, đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để nhân dân thực hiện quyền làm chủ thông qua lựa chọn bầu những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền lợi chính đáng của các tầng lớp nhân dân tham gia Quốc hội và HĐND các cấp.

Bám sát đặc điểm tình hình, nhất là những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã được thực hiện một cách kỹ lưỡng, chu đáo, xây dựng kịch bản chi tiết cho các tình huống, với yêu cầu cao đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân, phù hợp với thực tiễn của từng địa phương. Cấp ủy, chính quyền các cấp ở Hưng Yên quyết tâm chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm; qua đó thực hiện cuộc bầu cử đạt kết quả cao nhất, thực sự là “ngày hội” lớn của toàn dân.

Quán triệt Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị và các kế hoạch của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, tỉnh Hưng Yên đã triển khai, thực hiện các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử một cách chặt chẽ, chủ động, đúng quy trình, quy định, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19. Các nội dung, bước thực hiện đều được Hưng Yên chủ động thực hiện. Tỉnh đã chủ động thành lập Ban Chỉ đạo và Ủy ban Bầu cử do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban và Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh. Đến nay, 100% các huyện, thành phố, thị xã cũng đã thành lập xong ban chỉ đạo, ủy ban bầu cử các cấp, đảm bảo đúng quy trình, số lượng, thành phần.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên cũng đã hoàn thành việc tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV cư trú và làm việc tại tỉnh Hưng Yên đảm bảo đúng quy trình, tiến độ, chất lượng theo hướng dẫn của Trung ương. Tỷ lệ nữ, người ngoài Đảng, trẻ tuổi, tái cử, số dư người được giới thiệu so với số đại biểu được bầu đều đạt và cao hơn so với yêu cầu. Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Hưng Yên đã yêu cầu các tiểu ban: An ninh trật tự và Y tế, Giải quyết khiếu nại, tố cáo và các địa phương thực hiện rà soát, kiểm tra địa bàn, nhận định, phân loại những địa bàn chưa ổn định vững chắc, từ đó xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử; tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời các ý kiến phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến bầu cử. Đến nay, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh ổn định.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đã được triển khai sâu rộng, toàn diện. Việc thông tin tuyên truyền được tiến hành phù hợp với lộ trình, các bước của cuộc bầu cử gắn với tuyên truyền, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, phong trào thi đua: “Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên đoàn kết, sáng tạo thi đua tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026” và các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, đơn vị. Theo kế hoạch, công tác tuyên truyền sẽ được thực hiện cả trước, trong và sau cuộc bầu cử với nhiều nội dung, hình thức phong phú, phù hợp với từng nhóm đối tượng cụ thể.

Theo đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Hưng Yên, để tiến hành các bước tiếp theo cho cuộc bầu cử đảm bảo đúng quy định, chất lượng, ban chỉ đạo, ủy ban bầu cử các cấp sẽ tập trung làm tốt công tác nhân sự, tăng cường hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ những khó khăn nảy sinh trong thực tiễn, đặc biệt ở cấp xã; đảm bảo chặt chẽ các bước, chuẩn bị số dư cho bước hiệp thương lần sau đúng cơ cấu và đặc biệt chú trọng chất lượng đại biểu. Tập trung chỉ đạo sát sao, khoa học, thật chi tiết, cụ thể việc dự kiến số đơn vị bầu cử, danh sách đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị; việc thành lập các tổ bầu cử phải lựa chọn những người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, được quần chúng tín nhiệm, hiểu biết pháp luật, có kinh nghiệm thực hiện công tác bầu cử... Đồng thời xây dựng phương án khi có tình huống phát sinh do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp…

Tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị chu đáo, sự vào cuộc quyết liệt, nghiêm túc, đoàn kết, chung sức, chung lòng của hệ thống chính trị, cùng các cấp, ngành, tầng lớp nhân dân, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên sẽ thành công tốt đẹp, thực sự trở thành “ngày hội” lớn của toàn dân./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất