Tây Ninh tập trung cho công tác bầu cử
tham tra

 Đại biểu tham dự phiên họp thẩm tra. (Ảnh: Vũ Nguyệt)

*Trước thềm bầu cử, Ban Kinh tế- Ngân sách Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Tây Ninh thẩm tra dự thảo Nghị quyết về nội dung chi, mức chi phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn.

Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh Tây Ninh thống nhất với nội dung tờ trình dự thảo Nghị quyết về nội dung chi, mức chi phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn. Đồng thời đề nghị, trong quá trình triển khai thực hiện, UBND tỉnh Tây Ninh quan tâm chỉ đạo ngành chức năng và UBND các cấp quản lý, sử dụng kinh phí công tác bầu cử chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, đúng chế độ, mục đích và báo cáo, quyết toán kinh phí đã sử dụng kịp thời, đúng quy định pháp luật.

*Trước đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Tây Ninh tổ chức giám sát việc thực hiện công tác bầu cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 tại các phường Ninh Thạnh và Ninh Sơn.

Đến nay hai phường đã hoàn thành công tác hiệp thương lần thứ nhất, phân bổ cơ cấu, thành phần số lượng người ứng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021- 2026. Tại phường Ninh Thạnh có 13 cơ quan, tổ chức, đơn vị gửi hồ sơ giới thiệu 52 người ra ứng cử đại biểu HĐND. Tại phường Ninh Sơn có 23 cơ quan, tổ chức, đơn vị gửi hồ sơ giới thiệu 46 người ứng cử đại biểu HĐND phường.

*Cùng với đó, Hội nghị Ban lãnh đạo mở rộng giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức lấy ý kiến và biểu quyết giới thiệu các đồng chí: Nguyễn Thanh Ngọc- Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh; Nguyễn Mạnh Hùng - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Hội nghị, 100% đại biểu thống nhất giới thiệu 2 đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc và Nguyễn Mạnh Hùng để MTTQ Việt Nam tỉnh hiệp thương, giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất