Bình Thuận: Chú trọng phòng, chống dịch COVID-19 phục vụ bầu cử

Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Bình Thuận Nguyễn Hoài Anh kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Tuy Phong. Ảnh: Kiều Hằng

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Bình Thuận đã hoàn thành các hội nghị hiệp thương để lựa chọn, lập danh sách người có đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội gồm 13 ứng cử viên (có 03 ứng cử viên do Trung ương giới thiệu), đại biểu HĐND tỉnh 87 ứng cử viên, HĐND huyện 561 ứng cử viên và 8.058 ứng cử viên HĐND cấp xã. Ngoài ra, việc chuẩn bị cơ sở vật chất, kinh phí phục vụ bầu cử được UBND tỉnh, Ủy ban Bầu cử tỉnh, các cơ quan, đơn vị của tỉnh chuẩn bị đầy đủ, cấp phát kinh phí kịp thời cho các địa phương, tổ chức phụ trách bầu cử.

Liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong công tác bầu cử, Ủy ban Bầu cử tỉnh Bình Thuận đã có văn bản hướng dẫn các địa phương chủ động theo dõi, rà soát, cập nhật danh sách cử tri đối với người đang thực hiện cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19; lập, bổ sung danh sách cử tri đối với người được cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung; xử lý cử tri đã được phát thẻ cử tri nhưng sau đó di chuyển đến nơi khác và vì lý do dịch bệnh mà không thể tham gia bỏ phiếu ở nơi đã có tên trong danh sách cử tri; việc tổ chức bỏ phiếu đối với các trường hợp phải thực hiện cách ly y tế và tại các địa phương có dịch bệnh COVID 19; phòng chống dịch COVID-19 trong quá trình tổ chức bầu cử tại địa phương có dịch COVID-19. Tính đến ngày 19/5/2021, tình hình dịch bệnh COVID-19 đang trong tầm kiểm soát của tỉnh.

Cũng nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống dịch COVID-19 và các bệnh dịch khác, ngành Y tế sẽ tiến hành phun khử trùng toàn bộ các điểm bầu cử, điểm kiểm phiếu trước 01 ngày trước khi tổ chức bầu cử; tại địa điểm bầu cử, điểm kiểm phiếu bố trí khu vực rửa tay, nước rửa tay khô cho công dân, cán bộ thực hiện nhiệm bầu cử; theo dõi thân nhiệt của công dân đến bỏ phiếu, cán bộ thực hiện nhiệm vụ bầu cử; tất cả công dân, cán bộ thực hiện nhiệm vụ bầu cử phải đeo khẩu trang,.../.

Phản hồi

Các tin khác