Yên Bái: Đã sẵn sàng cho ngày hội lớn
Yên bái đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho ngày bầu cử

Yên bái đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho ngày bầu cử

Yên Bái xác định cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân nên cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Ủy ban bầu cử tỉnh Yên Bái đã ban hành trên 20 văn bản gồm chỉ thị, các kế hoạch, hướng dẫn về công tác bầu cử trong đó Kế hoạch số 200-KH/TU ngày 20 tháng 7 năm 2020 của Tỉnh ủy được ban hành rất sớm từ trước ngày diễn ra cuộc bầu cử, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Tỉnh ủy đối với nhiệm vụ quan trọng này, để chuẩn bị cho ngày hội lớn.

Song song với việc triển khai hệ thống văn bản, Ủy ban bầu cử tỉnh Yên Bái đã tổ chức 07 hội nghị tập huấn, Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái đã tổ chức 4 hội nghị tập huấn, Ủy ban bầu cử cấp huyện và cơ quan Tổ chức Nội vụ cấp huyện đã tổ chức 39 hội nghị tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử, xây dựng kế hoạch bầu cử, thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử, thống kê rà soát cơ sở vật chất, xác định cơ cấu, tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử, hướng dẫn hồ sơ ứng cử và giải đáp những thắc mắc có liên quan đến công tác bầu cử cho hơn 10.000 trường hợp là lãnh đạo các địa phương, các thành viên của tổ chức phụ trách bầu cử trên địa bàn tỉnh.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái đãphối hợp chặt chẽ với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng cấp để thành lập Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử và Tổ bầu cử theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Theo đó Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, Ủy ban Bầu cử tỉnh Yên Bái thành lập 03 tiểu ban (tiểu ban tuyên truyền; tiểu ban an ninh, trật tự an toàn xã hội và y tế; tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử). Ban Thường vụ cấp huyện thành lập 9 Ban chỉ đạo, cấp ủy cấp xã thành lập 173 Ban chỉ đạo; thành lập 9 Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, 173 Ủy ban Bầu cử đại biểu HĐND cấp xã; thành lập 02 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội tại 02 đơn vị bầu cử, thành lập 15 Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh tại 15 đơn vị bầu cử; thành lập 60 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện tại 60 đơn vị bầu cử; thành lập 998 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã tại 998 đơn vị bầu cử; Ủy ban nhân dân 9 huyện, thị, thành phố trong tỉnh đã phê chuẩn 1.154 khu vực bỏ phiếu; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn đã thành lập 1.154 Tổ bầu cử tương ứng với 1.154 khu vực bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau khi thành lập, Ban chỉ đạo bầu cử, Ủy ban bầu cử tỉnh Yên Bái và các địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch và thực hiện chương trình kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các địa phương. Các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử tỉnh Yên Bái cũng đã tăng cường công tác kiểm tra tại các địa phương trong tỉnh. Qua kiểm tra đã kịp thời tháo gỡ, khắc phục những tồn tại, khó khăn, vướng mắc cho cơ sở.

Đồng chí Phùng Quang Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại huyện Trạm Tấu

Đồng chí Phùng Quang Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại huyện Trạm Tấu

Cùng với đó, các tiểu ban phục vụ Ủy ban bầu cử tỉnh Yên Bái đã chủ động vào cuộc tích cực: Tiểu ban đảm bảo an ninh - trật tự an toàn xã hội và y tế đã xây dựng kế hoạch triển khai, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên giữ gìn và đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự trên địa bàn đến tận tổ dân, thôn, phố. Đặc biệt, quan tâm chỉ đạo các ngành chức năng và các địa phương có biện pháp tăng cường giữ vững trật tự, an toàn xã hội, quản lý chặt chẽ các hoạt động ở lĩnh vực văn hóa. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3, Công an tỉnh đã tập trung thẩm tra, xác minh nhân sự với tổng số 6.717 ứng cử viên, đảm bảo an ninh trật tự cho các buổi tiếp xúc cử tri nhận xét người ứng cử và hội nghị tiếp xúc xử tri vận động bầu cử của các ứng cử viên. Các ứng cử viên và cán bộ trực tiếp làm công tác tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri đều được xét nghiệm covid-19, thực hiện nghiêm ngặt các quy định về phòng dịch covid-19.

Tiểu ban giải quyết khiếu nại tố cáo cũng đã có 6 văn bản gồm các công văn, kế hoạch triển khai một cách cụ thể, trực tiếp từng nội dung công việc; Ủy ban nhân dân tỉnh đặc biệt quan tâm thực hiện các văn bản chỉ đạo trong việc tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, phân loại, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử đã ban hành Kế hoạch số 191/KH-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ đại hội đảng các cấp và cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Công tác tuyên truyền bầu cử trên địa bàn tỉnh Yên Bái được triển khai sớm, chú trọng cả bề nổi và chiều sâu với nhiều hình thức phong phú, nhất là những ngày này - khi cuộc bầu cử đang đến gần, công tác tuyên truyền càng rầm rô, sôi nổi. Trên hệthống loa truyền thanh, các xe tuyên truyền lưu động trên các trục đường, trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua Internet, mạng xã hội, (zalo, facebook, twitter…), huy động tối đa bảng vẽ pa nô, áp phích, tranh cổ động, bảng điện tử, màn hình letl.  Với chức năng, nhiệm vụ được phân công, các sở, ngành, đoàn thể, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã triển khai một cách tích cực, hiệu quả công tác tuyên truyền phục vụ cho bầu cử qua nhiều phương thức như tuyên truyền miệng, tờ rời, thực sự tác động đến nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, để cuộc bầu cử thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Các điều kiện chuẩn bị phục vụ cho công tác bầu cử được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo. Từ khi triển khai công tác bầu cử đến nay, các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở đã tích cực chủ động vào cuộc và thực hiện tốt các nội dung công việc theo kế hoạch và đảm bảo đúng luật, từ việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử (Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử, Tổ bầu cử…) đến việc chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ cho bầu cử. Các địa phương đã hoàn thành việc niêm yết công khai danh sách cử tri, tiểu sử tóm tắt, danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội và ứng cử đại biểu HĐND các cấp.

Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái đã khắc và bàn giao 9 dấu Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, 173 dấu Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, 1.075 con dấu Ban bầu cử đại biểu Quốc hội và ban bầu cử đại biểu HĐND các cấp, 2.308 dấu tổ bầu cử và dấu đã bỏ phiếu; 1154 hòm phiếu chính; 1.154 bảng niêm yết, tài liệu gồm các văn bản của Trung ương; tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh. Công tác niêm yết đã được thực hiện nghiêm túc. Nhìn chung qua kiểm tra, giám sát tại các khu vực bỏ phiếu được trang trí trang nghiêm, tiết kiệm, an toàn và thực hiện đúng quy định. Việc niêm yết danh sách, tiểu sử tóm tắt các ứng cử viên và danh sách cử tri đảm bảo đầy đủ, chính xác theo quy định phục vụ cho công tác bầu cử được đảm bảo.

Có thể thấy cơ bản những nội dung công việc đã sẵn sàng cho một cuộc bầu cử. Mỗi cử tri sẽ cầm 4 lá phiếu trên tay để cùng một lúc lựa chọn ra đại biểu đại diện cho ý chí nguyện vọng của cử tri ở 4 cấp từ Đại biểu Quốc hội đến đại biểu HĐND tỉnh - huyện - xã. Với ý nghĩa đặc biêt này nên ngay từ khi bắt đầu triển khai, công tác hiệp thương luôn được xác định là yếu tố hàng đầu để đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu.

Qua 3 lần hiệp thương, Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc các cấp đã giới thiệu và lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu: Quốc hội khóa XV gồm 8 người; HĐND tỉnh khóa XIX gồm 97 người; HĐND cấp huyện 478 người; HĐND cấp xã 6.134 người. Công tác hiệp thương nhân sự được đảm bảo dân chủ, đúng luật, đúng quy định về cơ cấu, số lượng. Những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX đều có phẩm chất đạo đức tốt, trình độ, năng lực, uy tín. Bản thân và gia đình chấp hành tốt các chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; Có mối quan hệ mật thiết với nhân dân, đáp ứng kỳ vọng của đông đảo cử tri.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái đã xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức gặp gỡ, tiếp xúc những người ứng cử với cử tri và hướng dẫn ứng cử viên xây dựng đề cương chương trình hành động, những kỹ năng trong quá trình tiếp xúc, vận động bầu cử. Từ ngày 6 -18/5, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV đã tiếp xúc cử tri tại 14 điểm, Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khoá XIX đã tiếp xúc cử tri tại 62 điểm; ứng cử viên đại biểu HĐND huyện đã tiếp xúc cử tri trên 300 điểm; ứng cử viên đại biểu HĐND xã đã tiếp xúc tại 1800 điểm. 

Nhìn chung, việc tổ chức hội nghị tiếp xúc đảm bảo không khí dân chủ, cởi mở, thẳng thắn giữa các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, ứng cử viên HĐND các cấp với cử tri; công tác an ninh trật tự được đảm bảo. Công tác vận động ứng cử được đảm bảo công bằng, dân chủ, đúng luật. Cơ bản các ý kiến cử tri đều đồng thuận với dự kiến chương trình hành động của các ứng cử viên, đồng thời qua tiếp xúc, cử tri đã nhận rõ quyền và trách nhiệm của mình trong việc tham gia bầu cử, bày tỏ sự tin tưởng phấn khởi trước cách làm dân chủ rộng rãi của các cuộc hiệp thương giới thiệu và việc tiếp xúc của các ứng cử viên với cử tri.

Có thể khẳng định đến nay, tất cả các điều kiện về nhân lực, vật chất đã sẵn sàng cho ngày bầu cử với quyết tâm cao nhất để cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp.

Phản hồi

Các tin khác