Huyện Hàm Yên đẩy mạnh tuyên truyền hướng tới ngày bầu cử
Cử tri nghiên cứu tiểu sử tóm tắt các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại nhà văn hóa tổ dân phố Tân Tiến, thị trấn Tân Yên.

Cử tri nghiên cứu tiểu sử tóm tắt các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại nhà văn hóa tổ dân phố Tân Tiến, thị trấn Tân Yên.

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Hàm Yên (Tuyên Quang) đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 bằng nhiều hình thức, đồng thời đẩy mạnh các phong trào thi đua chào mừng và tạo sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, góp phần để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của dân tham gia vào cơ quan quyền lực của Nhà nước, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì Nhân dân ngày càng vững mạnh. Với ý nghĩa đó, việc tuyên truyền, phổ biến Luật bầu cử sâu rộng để người dân hiểu về quyền và trách nhiệm của mình được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện Hàm Yên coi là yếu tố hàng đầu và triển khai tích cực.

Thời điểm này về Hàm Yên, từ trung tâm huyện tới các xã, thị trấn đều được trang hoàng cờ hoa, các pano, băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền về cuộc bầu cử, qua đó đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trong mọi tầng lớp nhân dân hướng về ngày bầu cử.

Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tổ chức thành công tốt đẹp, cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Hàm Yên đang tích cực triển khai, thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử theo đúng kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh, với mục tiêu để ngày bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Phát huy quyền và nghĩa vụ của công dân, chị Lý Thị Ke, dân tộc Mông xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên cùng với các cử tri thường xuyên theo dõi, nghiên cứu về các ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp được niêm yết tại nhà văn hóa thôn. Qua nghiên cứu, chị Ke rất phấn khởi, vì các ứng cử viên tại đơn vị bầu cử ở xã chị đều có nhiều kinh nghiệm trong định hướng phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt với các địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Bà Hà Thị Dậu, thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên cho biết: Là cử tri, tôi thấy theo dõi tuyên truyền, và qua danh sách niêm yết các ứng viên, tôi nhận thấy các ứng viên đều có đủ tiêu chuẩn, để nếu như các đồng chí trúng cử thì là người đại diện cho quyền lợi của nhân dân. Chúng tôi thấy rất phấn khởi trong không khí thi đua chào mừng ngày bầu cử”.

Nhận thức công tác tuyên truyền có ý nghĩa quan trọng và góp phần vào sự thành công cho cuộc bầu cử lần này. Chính vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và cử tri cùng với các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện Hàm Yên đã và đang hưởng ứng thiết thực bằng những việc làm cụ thể, góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử trên mỗi địa bàn thôn, tổ dân phố, khu dân cư khắp các địa phương trong huyện.

Ông Phượng Chòi Kinh, xã Tân Thành, huyện Hàm Yên cho biết: “Tổ chức họp cử tri để làm công tác tuyên truyền, để bà con cử tri biết Luật bầu cử, ngày bầu cử. Bà con đều nắm rõ quyền, nghĩa vụ của cử tri, cử tri rất đồng tình, tới đây sẽ đi bầu cử đầy đủ”.

Với nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú về cuộc bầu cử sẽ góp phần làm cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn huyện nêu cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp Nhân dân, hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự quan tâm ủng hộ của Nhân dân, tin rằng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện Hàm Yên sẽ thật sự là ngày hội của toàn dân, thể hiện ý chí và nguyện vọng của Nhân dân trong việc lựa chọn những đại biểu xứng đáng, góp phần xây dựng đất nước ngày một phồn thịnh.                                                          


 

Phản hồi

Các tin khác