Lai Châu sẵn sàng cho ngày bầu cử
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh Tống Thanh Hải chủ trì Hội nghị. (Ảnh: Lê Dũng)

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh Lai Châu Tống Thanh Hải chủ trì Hội nghị. (Ảnh: Lê Dũng)

Đây là phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh Lai Châu Tống Thanh Hải tại Hội nghị trực tuyến triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Ủy ban bầu cử tỉnh (UBBC) Lai Châu tổ chức ngày 20/5.

Tại Hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã báo cáo tình hình tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử. Các tiểu ban Tuyên truyền, Đảm bảo an ninh và Trật tự an toàn xã hội; Giải quyết Khiếu nại – Tố cáo cũng đã báo cáo làm rõ thêm các nhiệm vụ của từng tiểu ban đến ngày 20/5. UBBC các huyện, thành phố cũng báo cáo làm rõ thêm công tác chuẩn bị bầu cử tại các địa phương; đưa ra những vướng mắc, kiến nghị, đề xuất với UBBC tỉnh trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác bầu cử những ngày tới...

Tính đến thời điểm hiện tại, ngày bầu cử đã gần kề, mọi công tác chuẩn bị cuối cùng đang được gấp rút triển khai. Theo báo cáo của UBBC tỉnh, từ ngày 07/5/2021, toàn tỉnh đã tổ chức tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử phù hợp từng địa phương, vừa đảm bảo quyền vận động bầu cử của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, vừa đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19. Có các phương án và hướng dẫn phù hợp để vận động bầu cử, đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân được xác định là F1, F2 không trực tiếp tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đã dùng các thiết bị quay hình ảnh chương trình hành động của mình gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nơi tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri để trình chiếu tại Hội nghị...

Đến ngày 12/4/2021, UBBC cấp xã đã rà soát, thống kê và lập xong danh sách cử tri. Việc lập danh sách cử tri đảm bảo theo quy định, phân loại cử tri được quyền bầu cử và các trường hợp không được tham gia bỏ phiếu. Tính đến ngày 15/5/2021, trên địa bàn tỉnh có tổng số 274.272 cử tri. Việc niêm yết danh sách cử tri thực hiện theo quy định được niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấn và các khu vực bỏ phiếu đảm bảo tiến độ thời gian và theo quy định của pháp luật.

Đến thời điểm hiện nay, công tác tuyên truyền đang được các cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền dày đặc với nhiều hình thức đa dạng, phong phú để người dân hiểu được quyền, nghĩa vụ và ý nghĩa của sự kiện chính trị trọng đại này. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, an ninh biên giới và các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn tỉnh ổn định. Công tác và phòng, chống cháy nổ, thiên tai, dịch bệnh COVID -19 trên địa bàn tỉnh được kiểm soát, chuẩn bị kỹ lưỡng, các lực lượng chức năng luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. Ủy ban bầu cử các cấp đã tiến hành in ấn, cấp phát các tài liệu, hòm phiếu, con dấu, khẩu hiệu và các trang thiết bị, vật dụng liên quan đến công tác bầu cử cho các đơn vị, địa phương. Các địa phương tiếp tục chủ động rà soát các phương tiện vật chất kỹ thuật cho cuộc bầu cử như: Hòm phiếu, khẩu hiệu, các cơ sở vật chất trang trí khu vực bỏ phiếu…. để kịp thời bổ sung đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ cho Ngày bầu cử...

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh Tống Thanh Hải nhấn mạnh: Qua xem xét báo cáo, ý kiến của các đại biểu, của các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn và kết quả kiểm tra của các đoàn kiểm tra, có thể khẳng định cho đến nay mọi công việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử về cơ bản đã hoàn tất, sẵn sàng cho ngày bầu cử.

Chỉ còn ít ngày nữa là đến Ngày bầu cử, tình hình dịch bệnh COVID -19 trong nước đang diễn biến rất phức tạp; tình hình thiên tai, mưa lũ, giông lốc, an ninh trật tự có thể diễn biến khó lường, vì vậy, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, UBBC các cấp tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo đảm điều kiện tốt nhất cho cuộc bầu cử diễn ra thành công và an toàn.

Phó Chủ tịch UBBC tỉnh chỉ đạo, tùy tình hình dịch bệnh, cần linh hoạt trong việc tổ chức khai mạc bầu cử, bảo đảm nghiêm trang nhưng gọn nhẹ. Bảo đảm an toàn cho từng hòm phiếu, khu vực bỏ phiếu, cho nhân viên tổ bầu cử và cử tri. Thực hiện nghiêm các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế, của tỉnh... về các biện pháp phòng, chống dịch. Đề nghị cử tri đi bỏ phiếu không tập trung đông người và không quá 30 người, đảm bảo khoảng cách, khẩu trang, đi bầu cử theo giờ. Cấp ủy, chính quyền các cấp cần tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống nhân dân; bảo đảm an sinh xã hội, kịp thời giải quyết những khó khăn do dịch bệnh, thiên tai gây ra, nhất là đối với các gia đình chính sách, hộ nghèo; quan tâm bảo đảm các điều kiện sinh hoạt, môi trường sản xuất, kinh doanh, làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, không để xảy ra các vụ việc khiếu kiện đông người, các tình huống bất ngờ làm ảnh hưởng đến kết quả bầu cử…/.

Phản hồi

Các tin khác