Lâm Đồng: Kiểm tra công tác bầu cử tại các địa phương

* Ngày 7/5, Đoàn kiểm tra của Ủy ban Bầu cử tỉnh đã có buổi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại thành phố Bảo Lộc.

Đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại thành phố Bảo Lộc. (Ảnh: Nguyệt Thu)

Đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ
2021-2026 tại thành phố Bảo Lộc. (Ảnh: Nguyệt Thu)

Đoàn do đồng chí Nguyễn Văn Yên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính làm trưởng đoàn; cùng đi có đại diện các sở, ngành, đoàn thể.

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử thành phố Bảo Lộc, việc triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố Bảo Lộc đã được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, thời gian theo quy định của pháp luật về bầu cử. UBND, Ủy ban Bầu cử thành phố đã thông tin và triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác bầu cử của Trung ương, của tỉnh đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan. 

Trong từng giai đoạn của công tác chuẩn bị bầu cử, UBND, Ủy ban Bầu cử thành phố luôn chủ động, ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đến các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND cấp xã, các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương để thống nhất trong quá trình thực hiện.

Tuy nhiên, trong quá trính kiểm tra giám sát, đoàn cũng đã phát hiện còn một số tồn tại, hạn chế như: Công tác rà soát và lập danh sách cử tri ở một số xã, phường thực hiện chưa đồng bộ, chưa tốt; trong quá trình lập danh sách cử tri chưa nghiên cứu kỹ hướng dẫn, biểu mẫu của Hội đồng Bầu cử quốc gia dẫn đến một số thông tin trong danh sách cử tri ghi chưa chính xác, phải chỉnh sửa. Công tác tổng hợp và chế độ thông tin báo cáo về tiến độ công tác bầu cử có lúc chưa kịp thời. Công tác tuyên truyền, cổ động trực quan chưa thật sự đồng đều, mới chỉ tập trung ở nhưng khu trung tâm, tuyến đường chính. Việc lập dự toán, thẩm định dự toán và phân bổ kinh phí phục vụ bầu cử còn chậm, chưa kịp thời so với yêu cầu, nhiệm vụ của công tác bầu cử.

Đến nay, số lượng đơn vị bầu cử đã ấn định tại 11/11 đơn vị hành chính cấp xã (mỗi xã, phường được chia thành 1 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố). Tổng số đại biểu HĐND được bầu là 34 người (giảm 02 người so với nhiệm kỳ 2016-2021). Số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã đã ấn định là 88 đơn vị. Tổng số đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu là 270 người, giảm 57 người so với nhiệm kỳ 2016-2021. Tổng số cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại thời điểm niêm yết là 115.937 người. 

Đồng chí Nguyễn Văn Yên đã ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của toàn hệ thống chính trị, các phòng, ban, đơn vị trong thành phố đã làm tốt công tác chuẩn bị bầu cử đến thời điểm hiện tại. Trưởng đoàn nhấn mạnh và đề nghị thành phố Bảo Lộc cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm đến ngày diễn ra bầu cử như: Đẩy mạnh tuyên truyền với tần suất cao; đa dạng, phong phú các hình thức tuyên truyền, nhất là tuyên truyền cổ động trực quan, tuyên truyền lưu động và loa phát thanh, trong đó chủ trọng đến các địa bàn xa trung tâm, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổ chức để người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp gặp gỡ, tiếp xúc cử tri, thực hiện vận động bầu cử, báo cáo với cử tri về dự kiến chương trình hành động của mình nếu trúng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND. Triển khai các phương án bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn cho cuộc bầu cử và ngày bầu cử; phát động các phong trào thi đua chào mừng cuộc bầu cử; chủ động phương án đối với từng trường hợp dịch bệnh COVID-19 trước, trong và sau ngày bầu cử.

* Trước đó, ngày 6/5, đoàn kiểm tra số 2 Ủy ban Bầu cử tỉnh Lâm Đồng do đồng chí Đặng Đức Hiệp – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy, làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc và kiểm tra thực tế tại huyện Đơn Dương về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đoàn kiểm tra số 2 Ủy ban Bầu cử tỉnh làm việc và kiểm tra thực tế tại huyện Đơn Dương về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: Nhật Minh)

Đoàn kiểm tra số 2 Ủy ban Bầu cử tỉnh làm việc và kiểm tra thực tế tại huyện Đơn Dương về công tác
chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
(Ảnh: Nhật Minh)

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử (UBBC) huyện Đơn Dương, để thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Huyện ủy Đơn Dương đã chỉ đạo cho các xã, thị trấn quán triệt cho cán bộ, công chức và Trưởng thôn, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố, đồng thời chỉ đạo Phòng Nội vụ là cơ quan thường trực của Ủy ban Bầu cử huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan sao gửi các văn bản chỉ đạo của cấp trên cho UBND các xã, thị trấn để triển khai thực hiện, đảm bảo đúng thời gian quy định của Luật Bầu cử; đồng thời ban hành các văn bản chỉ đạo tổ chức bầu cử. Ủy ban Bầu cử, Ban Bầu cử, Tổ Bầu cử được thành lập đảm bảo thành phần, số lượng và thời gian theo luật định.

Công tác tổ chức hội nghị hiệp thương cũng được tổ chức đúng quy trình, đúng pháp luật, đảm bảo cơ cấu, thành phần quy định. Theo đó, ngày 15/4/2021, UBMTTQ Việt Nam huyện đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba. Hội nghị đã căn cứ vào cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu HĐND huyện được bầu để lựa chọn và lập danh sách 55 người chính thức ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021- 2026, gửi UBBC huyện để lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND theo luật định. Đối với cấp xã, đến ngày 18/4/2021 có 10/10 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ ba. Hội nghị đã căn cứ vào cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu HĐND được bầu để  lập và công bố danh sách chính thức những ngưới ứng cử đại biệu HĐND theo luật định. Tổng số đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2021- 2026 được bầu là 272 đại biểu, tổng số người ứng cử chính thức được Hội nghị hiệp thương lần thứ ba thông qua là 451 người. 

Đối với tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp cũng thường xuyên quan tâm lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội cho cuộc bầu cử; chỉ đạo cho Công an huyện phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự xã, thị trấn xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác trực, bảo vệ bảo đảm an ninh trật tự - an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử; đặc biệt, các xã, thị trấn đã có kế hoạch cụ thể để bảo vệ những nơi niêm yết danh sách cử tri, niêm yết danh sách, tiểu sử tóm tắt những người  ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cùng với đó, Huyện ủy, UBND huyện thường xuyên chỉ đạo các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đặc biệt là  trong thời gian chuẩn bị và thực hiện các nhiệm vụ để tổ chức tốt đợt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

* Ngày 5/5, tại huyện Lâm Hà, đồng chí K’Mák, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn xã Phú Sơn và Đạ Đờn tại huyện Lâm Hà.

Báo cáo với Đoàn công tác, Ủy ban Bầu cử của hai địa phương đã thông tin về tình hình tiến độ, kế hoạch triển khai công tác chuẩn bị bầu cử. Trọng tâm là việc ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thực hiện, thành lập các tổ bầu cử, tiếp nhận hồ sơ ứng cử, công tác tổ chức hiệp thương và các hình thức tuyên truyền trong Nhân dân về ý nghĩa, vai trò cuộc bầu cử. 

Tại các điểm đến kiểm tra, đồng chí K’ Mák, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh ghi nhận sự nổ lực cố gắng của Ủy ban Bầu cử huyện Lâm Hà và các xã trong huyện, đồng thời nhấn mạnh: Từ nay đến ngày bầu cử chính thức thời gian không còn nhiều, vì vậy Ủy ban Bầu cử huyện Lâm Hà cần tiếp tục quán triệt nghiêm túc về mục tiêu, ý nghĩa của cuộc bầu cử, rà soát chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, chú trọng tập huấn về quy trình, tổ chức bầu cử, bảo đảm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ngoài ra, Ủy ban Bầu cử huyện Lâm Hà cần rà soát việc niêm yết danh sách người ứng cử và cử tri để thực hiện theo mẫu thống nhất, thực hiện vệ sinh môi trường khu dân cư, khu vực địa điểm bỏ phiếu, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục tiêu ý nghĩa cuộc bầu cử, các tiêu chí, tiêu chuẩn lựa chọn đại biểu và thông tin tiểu sử của những người ứng cử để Nhân dân, cử tri biết và lựa chọn. 

Được biết, huyện Lâm Hà có 16 đơn vị bầu cử, với 163 tổ bầu cử và trên 102.000 cử tri đủ tiêu chuẩn tham gia bầu cử. Trong số 54 người ứng cử Đại biểu HĐND cấp huyện đủ tiêu chuẩn sẽ bầu 35 đại biểu và 647 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã, thị trấn sẽ bầu 403 đại biểu. Công tác chuẩn bị bầu cử đang được toàn hệ thống chính trị tại Lâm Hà vào cuộc tích cực./.

Phản hồi

Các tin khác