Triển lãm “Bầu cử Quốc hội - Ngày hội non sông”

Triển lãm “Bầu cử Quốc hội - Ngày hội non sông” tại Đường Sách TPHCM cung cấp nhiều tư liệu quý cho người xem

Triển lãm tập trung 3 nội dung chính là: “Quốc hội Việt Nam đồng hành cùng dân tộc” gồm những tài liệu, hình ảnh về tổ chức, bộ máy của Quốc hội từ khi thành lập đến nay, hoạt động của những nhân tố cốt lõi của Quốc hội…

“Bầu cử đại biểu Quốc hội – những mốc son lịch sử” cung cấp những thông tin, số liệu, tư liệu, tài liệu, hình ảnh sinh động, chân thực về 14 kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

“Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026” giới thiệu tài liệu, hình ảnh về những nội dung chỉ đạo của Đảng đối với công tác bầu cử, hoạt động của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhằm tuyên truyền, kiểm tra, kịp thời giải quyết những vấn đề vướng mắc trong quá trình chuẩn bị công tác bầu cử từ trung ương tới địa phương, đặc biệt là trong giai đoạn “bình thường mới” có một số nơi đã được tổ chức bầu cử sớm đảm bảo an toàn, chất lượng…

Triển lãm giới thiệu hơn 300 tài liệu, hình ảnh được chọn lọc từ Trung tâm Lưu trữ quốc gia II, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (Bộ Nội vụ), Vụ Thông tin (Văn phòng Quốc hội). Triển lãm được diễn ra tại TP Hồ Chí Minh và nhiều địa phương trên toàn quốc.


Phản hồi

Các tin khác