TP Hồ Chí Minh: Giải quyết khiếu nại kết quả bầu cử chậm nhất vào ngày 26/6
b

Cử tri TP Hồ Chí Minh đi bỏ phiếu. (Ảnh: CM)

Ngày 1/6, đại diện Ủy ban bầu cử TP Hồ Chí Minh cho biết, Ủy ban Bầu cử TP  vừa ban hành công văn số128/UBBC về các công tác cần triển khai.

Theo công văn, Ủy ban bầu cử TP đề nghị Ủy ban bầu cử TP Thủ Đức, Ủy ban bầu cử 5 huyện và UBND 16 quận tiếp tục lưu ý, khẩn trương tổ chức triển khai tiếp nhận và hoàn thành việc xem xét, giải quyết khiếu nại về kết quả bầu cử đại biểu HĐND trong thời gian 20 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại. Đối với các địa phương không phải tổ chức bầu cử lại, bầu cử thêm thì việc xem xét, giải quyết khiếu nại hoàn thành chậm nhất vào ngày 26/6.

Bên cạnh đó, căn cứ vào kết quả tổng kết bầu cử đại biểu HĐND, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến những người trúng cử đại biểu HĐND, Ủy ban bầu cử từng cấp ban hành Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026 ở cấp mình chậm nhất là 35 ngày kể từ ngày bầu cử để bảo đảm thời hạn triệu tập kỳ họp thứ nhất của HĐND. Đồng thời, Ủy ban bầu cử tiến hành việc cấp Giấy chứng nhận đại biểu HĐND cho những người trúng cử.

Ngoài ra, việc lưu trữ các tài liệu, quản lý con dấu thực hiện như sau: UBND cấp xã có trách nhiệm quản lý các loại phiếu bầu của các Tổ bầu cử ở địa phương mình. Trong thời gian quản lý phiếu bầu theo quy định pháp luật lưu trữ ít nhất là 5 năm nếu không có ý kiến bằng văn bản của cấp có thẩm quyền thì tuyệt đối không được mở và kiểm tra phiếu bầu đã được niêm phong theo quy định tại Điều 13 Thông tư số 01/2001/TT - BNV của Bộ Nội vụ về hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Các Tổ bầu cử, Ban bầu cử và Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã bàn giao các con dấu của tổ chức mình cho UBND cấp huyện (qua Phòng Nội vụ) để lưu giữ và quản lý; có biên bản giao nhận các con dấu bầu cử. Ban bầu cử và Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện bàn giao con dấu của tổ chức mình cho UBND cùng cấp (qua Phòng Nội vụ) để lưu giữ và quản lý; có biên bản giao nhận các con dấu bầu cử. Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Ban Bầu cử đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Ủy ban bầu cử TP bàn giao con dấu về Sở Nội vụ để lưu giữ và quản lý…

Ủy ban bầu cử TP yêu cầu UBND phường, xã, thị trấn thu hồi các tài liệu phục vụ công tác bầu cử: Tiểu sử; Chương trình hành động; Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại các địa điểm niêm yết để tránh việc các tài liệu bị hỏng, rách gây mất mỹ quan đô thị. Việc lưu trữ các tài liệu do Ủy ban bầu cử Ban bầu cử chuyển đến được thực theo quy định của pháp luật về lưu trữ và các văn bản quy định, hướng dẫn thực hiện khác có liên quan theo Công văn số 276/ VPHĐBCQG - TT của Hội đồng bầu cử quốc gia./.

Các tin khác