Ninh Bình: Không bầu thêm số lượng đại biểu HĐND cấp xã

Ngày 31/5, Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền trực thuộc Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức hội nghị công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định.

Theo đó, Ninh Bình có 715.056/718.165 cử tri đã tham gia bỏ phiếu, đạt 99,57%; các huyện, thành phố đều có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt trên 99%. Không khí ngày bầu cử diễn ra sôi nổi, phấn khởi, an toàn, cử tri nghiêm túc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch COVID-19, không có sự cố bất thường xảy ra. Tất cả 1.020 khu vực bỏ phiếu của tỉnh kết thúc việc bỏ phiếu đúng thời gian quy định, 782 khu vực bỏ phiếu có 100% cử tri đi bầu cử.

Cử tri Tham gia bỏ phiếu tại Ninh Bình đạt 99,57%. (Ảnh: ninhbinh.gov.vn).

 Kết quả, cử tri Ninh Bình đã bầu đủ 6 đại biểu Quốc hội, 50 đại biểu HĐND tỉnh, 261 đại biểu HĐND huyện và 3.391 đại biểu HĐND cấp xã. Trong đó, đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện đảm bảo đúng số lượng, cơ cấu, thành phần; ở cấp xã thiếu 32 đại biểu so với số lượng đại biểu được bầu. Ninh Bình sẽ không bầu thêm, bầu lại số lượng đại biểu HĐND cấp xã còn thiếu.

Bà Bùi Mai Hoa, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban Thông tin cho biết, công tác tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã được tỉnh Ninh Bình triển khai thực hiện nghiêm túc theo đúng các bước, quy trình, lịch trình với tinh thần dân chủ, công khai, đúng quy định. Tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt rất cao và là tỷ lệ cao nhất trong các cuộc bầu cử từ trước đến nay.

Thành công của cuộc bầu cử cho thấy nhận thức, ý thức trách nhiệm cao của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đối với cuộc bầu cử, đã phát huy và thực hiện tốt trách nhiệm, quyền làm chủ, nghĩa vụ của mình trong việc sáng suốt lựa chọn đại biểu đủ đức, đủ tài để bầu vào Quốc hội, HĐND các cấp - cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất ở Trung ương và địa phương, góp phần thiết thực xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Trong thời gian tới, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Bình đề nghị các cơ quan báo chí, các địa phương, đơn vị trong tỉnh cần tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, đậm nét kết quả của cuộc bầu cử; đánh giá nguyên nhân thành công và kinh nghiệm rút ra trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị và tổ chức cuộc bầu cử./.

Phản hồi

Các tin khác