Hậu Giang công bố kết quả bầu cử
Một cụ bà 86 tuổi ở huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang đi bầu cử. Ảnh: DK

Một cụ bà 86 tuổi ở huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang đi bầu cử. Ảnh: DK

Theo báo cáo, công tác bầu cử tỉnh Hậu Giang đạt kết quả tốt, tổng số lượng cử tri đi bầu trên địa tỉnh là 547.819/547.877 cử tri, đạt tỷ lệ 99,99%; cấp tỉnh có 2 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội với số người ứng cử 10 và đại biểu trúng cử là 6, trong đó có 2 đại biểu nữ, chiếm 33,33%; 12 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh với số người ứng cử 81 và đại biểu trúng cử là 50, trong đó có 15 đại biểu nữ, chiếm 30%.

Cấp huyện có 73 đơn vị bầu cử với số người ứng cử 408, đại biểu được bầu ấn định 246; kết quả, số đại biểu trúng cử là 245 do huyện Vị Thủy thiếu 1 đại biểu, trong đó tỷ lệ nữ trúng cử 24,89%. Cấp xã có 502 đơn vị bầu cử, với tổng số người ứng cử là 3.188 và số đại biểu được bầu là 1.924, kết quả có 1.921 đại biểu trúng cử do phường Hiệp Lợi, thành phố Ngã Bảy thiếu 1 đại biểu; xã Thạnh Hòa và Bình Thành, huyện Phụng Hiệp thiếu 2 đại biểu; trong đó, tỷ lệ đại biểu nữ trúng cử 26,23%.

Đáng chú ý, tỉnh không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu phải tiến hành bầu cử lại do có dưới 50% cử tri đi bầu; không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu phải tiến hành bầu cử thêm do không đủ số lượng đại biểu được ấn định; không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu bị hủy kết quả bầu cử do vi phạm pháp luật nghiêm trọng; đến thời điểm báo cáo, chưa có đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử.

Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong bầu cử và đã đạt các yêu cầu đề ra. Nổi bật là tỷ lệ cử tri đi bầu, người trúng cử, tỷ lệ nữ đạt khá cao so với các nhiệm kỳ qua; tỷ lệ phiếu bầu không hợp lệ chiếm tỷ lệ rất ít; công tác tổng hợp, thống kê báo cáo kết quả bầu cử cơ bản chính xác, tinh thần, trách nhiệm rất cao; công tác chỉ đạo, hướng dẫn bầu cử được tổ chức thực hiện rất quyết liệt, bài bản và chu đáo; công tác phòng, chống dịch COVID-19 được chủ động thực hiện tốt, đảm bảo an toàn cho cử tri đi bầu; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo ổn định./.

Phản hồi

Các tin khác