Ninh Thuận: Công bố đại biểu trúng cử HĐND nhiệm kỳ mới
Cử tri xem danh sách tiểu sử ứng cử viên tại khu vực bỏ phiếu số 6, thị trấn Phước Dân (Ninh Phước). Ảnh: Văn Nỷ

Cử tri xem danh sách tiểu sử ứng cử viên tại khu vực bỏ phiếu số 6, thị trấn Phước Dân (Ninh Phước). Ảnh: Văn Nỷ

Theo đó, kết quả bầu cử gồm có 50 đại biểu/81 ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. Dưới đây là danh sách 50 đạ biểu trúng cử.

TT

Hình ảnh

Họ  và tên

Ngày sinh

Chức vụ

Đơn vị bầu cử

1

NGUYỄN LONG BIÊN

8/8/1973

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Bí thư Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

2

2

PHẠM VĂN BINH

8/1/1966

Tỉnh ủy viên; Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Ninh Phước 

9

3

LÊ CÔNG BÌNH

26/10/1976

Phó Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; Phó Giám đốc Sở Tài chính

12

4

LÊ VĂN BÌNH

27/06/1965

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

4

5

TRẦN MINH CẢNH

30/9/1970

Phó Bí thư Chi bộ; Phó Chánh thanh tra tỉnh

5

6

NGUYỄN ĐÔ

11/11/1965

Tỉnh ủy viên; Bí thư Huyện ủy Ninh Sơn

1

7

LÂM ĐÔNG

1/2/1971

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

11

8

NGUYỄN TIẾN ĐỨC

25/12/1974

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

1

9

VŨ NGỌC ĐƯƠNG

4/3/1977

Tỉnh ủy viên; Bí thư Huyện ủy Thuận Bắc

3

10

CHÂU THỊ THANH HÀ

26/10/1977

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Bí thư Thành ủy Phan Rang-Tháp Chàm

8

11

CHÂU THANH HẢI

2/9/1979

Tỉnh ủy viên; Bí thư Huyện ủy huyện Thuận Nam

12

12

NGUYỄN THANH HẢI

10/4/1970

Phó Bí thư Chi bộ; Trưởng phòng Tổng hợp, Ban dân vận Tỉnh ủy

7

13

TRẦN HẢI

15/02/1967

Tỉnh ủy viên; Giám đốc Sở Nội vụ

6

14

TRẦN VĂN HẢI
 (LINH MỤC TRẦN VĂN HẢI)

5/2/1968

Hạt trưởng hạt Ninh Sơn; Linh mục Quản xứ - Giáo xứ Quảng Thuận, Quảng Sơn, Ninh Sơn.

1

15

NGUYỄN THỊ TUYẾT HẠNH

16/02/1982

Đảng ủy viên; Bí thư Chi bộ Xã hội; Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An

7

16

PHAN THỊ NGÂN HẠNH

1/9/1979

Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

12

17

PHẠM VĂN HẬU

15/10/1974

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

8

18

LÊ KIM HIỆP

16/4/1984

Đảng ủy viên; Trưởng phòng Nghiệp vụ 1; Sở Tư pháp

8

19

TRỊNH MINH HOÀNG

27/5/1979

Tỉnh ủy viên; Bí thư Huyện ủy Ninh Hải

4

20

PI NĂNG THỊ HỐN

2/2/1976

Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân, Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh. 

3

21

NGUYỄN THANH HỒNG

6/7/1969

Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh; Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Kim Song Mã 

4

22

LÊ THANH HÙNG

29/11/1971

Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh

9

23

NGUYỄN THẾ HÙNG

5/11/1969

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Bí thư Đảng ủy, đại tá, Giám đốc Công an tỉnh

12

24

TRẦN VĂN HÙNG
 (HÒA THƯỢNG THÍCH HẠNH THỂ)

12/5/1961

Tu sĩ Phật giáo; Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh

6

25

PHẠM THỊ THANH HƯỜNG

9/4/1982

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

8

26

NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN

17/11/1983

Phó Bí thư Đảng bộ cơ sở; Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh

4

27

LÊ ĐỨC KHAI

16/06/1966

Tỉnh ủy viên; Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh

8

28

TRẦN MINH LỰC

3/12/1964

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh   

7

29

PI NĂNG THỊ MAI

11/11/1977

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Bác Ái

2

30

LÊ HOÀI NAM

29/7/1966

Bí thư Chi bộ; Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh

10

31

TRẦN MINH NAM

21/5/1964

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

10

32

TRẦN QUỐC NAM

27/12/1971

Phó Bí thư Tỉnh ủy; Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

6

33

NGUYỄN PHẠM BẢO NGỌC

3/3/1982

Trưởng Ban Kinh tế, Gia đình-xã hội; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

9

34

NGUYỄN QUANG NHẬT

6/8/1970

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 

10

35

HUỲNH THỊ KIM OANH

25/11/1960

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học tỉnh

6

36

TRẦN ĐỖ OANH

29/9/1982

Phó Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh

10

37

MẪU THÁI PHƯƠNG

4/11/1976

Tỉnh ủy viên; Bí thư Huyện ủy Bác Ái

2

38

TÔ NGỌC PHƯƠNG

20/6/1968

Chi ủy viên Chi bộ; Phó Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh

4

39

NGUYỄN PHAN ANH QUỐC

18/8/1979

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề 

11

40

NGUYỄN THỊ QUÝ

8/9/1969

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

10

41

LÊ QUYỆN

20/10/1967

Phó Bí thư Đảng ủy; Phó Giám đốc phụ trách Sở Tư pháp

7

42

PHẠM THỊ SEN

14/3/1981

Ủy viên Thường trực, phụ trách lĩnh vực Tổ chức cán bộ- Thi đua-Đối ngoại - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

6

43

NGUYỄN VĂN THUẬN

15/01/1958

Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh 

12

44

CHAMALÉA THỊ THỦY

20/4/1983

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. 

3

45

PI NĂNG THỊ THỦY

20/4/1969

Bí thư Chi bộ; Trưởng Ban Dân tộc tỉnh

1

46

LA THOẠI NHƯ TRANG

27/9/1979

Huyện ủy viên; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Ninh Phước

11

47

NGUYỄN DÂNG TUYỂN

30/6/1966

Tỉnh ủy viên; Bí thư Đảng đoàn; Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

5

48

PHAN PHƯƠNG UYÊN

16/08/1976

Chi ủy viên; Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính; Trung tâm Khuyến nông tỉnh.

7

49

TRƯƠNG THÀNH VIỆT

2/12/1971

Tỉnh ủy viên; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

5

50

VÕ ĐÌNH VINH

22/02/1977

Tỉnh ủy viên; Giám đốc Sở Công thương

1

 

 

Phản hồi

Các tin khác