• Bước phát triển mới về chất trong nội dung xây dựng nhà nước pháp quyền

  (ĐHXIII) – Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng đề cập “tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa kiến tạo, phát triển, liêm chính, hành động” đã thể hiện tư duy, bước phát triển mới về chất đối với nội dung xây dựng nhà nước pháp quyền - đại biểu (ĐB) Nguyễn Văn Luật (Đoàn Kiên Giang), Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội nhận định.

 • Cải cách tư pháp hướng tới nền tư pháp độc lập

  (ĐHXIII) –  Các ý kiến cho rằng dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII cần làm rõ hơn nội dung về cải cách tư pháp, hướng tới các giải pháp đảm bảo độc lập tư pháp.

 • Đổi mới sáng tạo là chìa khóa thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng

  (ĐHXIII) - Phát biểu trong phiên thảo luận Góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XIII, Đại biểu Trần Thị Hiền (Hà Nam) nhấn mạnh: Đổi mới sáng tạo là chìa khóa để thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng về chuyển đổi mô hình tăng tưởng, chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực khoa học công nghệ…

 • Về chủ đề Đại hội XIII của Đảng

  (ĐHXIII) - TS. Nguyễn Văn Quyết công tác tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã gửi tới Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam bài viết góp ý vào Dự thảo Văn kiện về chủ đề của Đại hội XIII. Chúng tôi xin đăng toàn văn bài góp ý này.

 • Cần đặc biệt coi trọng hơn nữa đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục

  (ĐHXIII) – "Về định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030, đề nghị Trung ương cần đặc biệt coi trọng hơn nữa vấn đề đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục theo hướng phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học; chú trọng học đi đôi với hành, gắn liền lý luận với thực tế" - đại biểu Thạch Phước Bình, Phó trưởng Đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội góp ý về các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

 • Cộng đồng người Việt tại Lào đóng góp ý kiến Dự thảo Văn kiện

  (ĐHXIII) – Ngày 11/11, tại Vientiane, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã tổ chức cuộc họp trao đổi, lấy ý kiến đóng góp của cộng đồng người Việt tại Lào vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 • Nói phải đi đôi với làm trong thực hiện nghị quyết

  (ĐHXIII) - Những ý kiến đóng góp phản ánh được sự quan tâm, hiểu biết của mỗi người với những sự kiện lớn của đất nước dân, thể hiện trách nhiệm, tình cảm và khát vọng của mỗi cán bộ Ban Tuyên giáo Trung ương đến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 • Thanh Hóa: Nhiều ý kiến đóng góp vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIII

  (ĐHXIII) – Đóng góp vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, các ý kiến của cán bộ, nhân dân tỉnh Thanh Hóa đều có nhận định chung là văn kiện được xây dựng công phu, chất lượng, bố cục chặt chẽ, nội dung cụ thể, khoa học.

 • Cần đánh giá cụ thể hơn về kết quả phòng, chống tham nhũng

  (ĐHXIII) – Tại Quảng Ninh, các ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng đều cho rằng, dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng được chuẩn bị công phu, bài bản, có sự gắn kết giữa lý luận và thực tiễn, kế thừa và phát triển, đồng thời có nhiều điểm mới, mang tính đột phá và có tầm nhìn chiến lược.

 • Cần có giải pháp thu hút nhân lực chất lượng cao về khoa học công nghệ

  (ĐHXIII) – Nhiều đề xuất nhằm phát triển kinh tế, đưa đất nước phát triển giàu mạnh, đảm bảo những nhiệm vụ chính trị cũng như an sinh xã hội đã được các đại biểu Quốc hội góp ý vào dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII. Đặc biệt, các giải pháp để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về khoa học công nghệ cống hiến cho đất nước được nhiều đại biểu đề xuất, kiến nghị. Bên hành lang Quốc hội, phóng viên đã ghi lại những ý kiến đóng góp của các đại biểu Quốc hội về vấn đề trên.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10