Nói phải đi đôi với làm trong thực hiện nghị quyết

Chiều ngày 11/11, Công đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng của các công đoàn viên đang công tác tại Ban.

Tại Hội nghị, hầu hêt các ý kiến đều khẳng định dự thảo các văn kiện được xây dựng bởi trí tuệ của rất nhiều nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, do đó, đã thể hiện được sự công phu, có chất lượng, bố cục khoa học, nội dung sâu sắc. Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng đã đánh giá đúng tình hình đất nước trong 5 năm qua và sau 35 năm đổi mới (1986-2020).

Phó Chủ tịch Công đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương Đỗ Thị Phương Thảo kết luận Hội nghị

Phó Chủ tịch Công đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương Đỗ Thị Phương Thảo kết luận Hội nghị

Tuy nhiên, bên cạnh đó, còn có một số ý kiến mong muốn được làm rõ thêm các nội dung trong dự thảo. 15 ý kiến phát biểu tại Hội nghị góp ý về một số vấn đề cần bổ sung, đề xuất, kiến nghị, là những vấn đề thiết thân trong xã hội, trong đó, tập trung vào các lĩnh vực như: Mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội; mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực; Vấn đề giáo dục đào tạo; giáo dục lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước cho thanh niên; tuyên truyền, giáo dục văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ; phát triển kinh tế bền vững gắn liền với bảo vệ môi trường; phát triển nền kinh tế số…

Có ý kiến cho rằng, các hạn chế, nguyên nhân còn chung chung, có thể đúng cả giai đoạn này và giai đoạn sau, chưa nêu bật được những đặc điểm, đặc thù của từng giai đoạn. Do đó đề nghị, cần phải có đánh giá cụ thể hơn về chất lượng sống trong bối cảnh hiện nay.

Có ý kiến cho rằng, Nghị quyết hay, sâu sắc, nhưng quan trọng, nghị quyết đi vào cuộc sống như thế nào? Các lãnh đạo, nhà quản lý phải thực hiện “Nói đi đôi với làm”, phải là tấm gương triển khai thực hiện nghị quyết để nhân dân làm theo “Chúng ta có mấy triệu đảng viên, nếu tất cả làm gương thì chắc chắn sẽ thay đổi rất lớn, niềm tin rất cao” - như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nói.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Đỗ Phương Thảo, Phó Chủ tịch Công đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, mặc dù khẳng định nội dung văn kiện phong phú, sâu sắc, nhưng những ý kiến đóng góp cũng vô cùng có giá trị, phản ánh được sự quan tâm, hiểu biết của mỗi người với những sự kiện lớn của đất nước dân, thể hiện trách nhiệm, tình cảm và khát vọng của mỗi cán bộ Ban Tuyên giáo Trung ương đến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những ý kiến đóng góp này sẽ được tổng hợp, đề nghị tiểu Ban Văn kiện lắng nghe và tiếp thu./.

Phản hồi

Các tin khác