Thêm tiếng nói, góc nhìn của thế hệ trẻ đóng góp dự thảo các Văn kiện của Đảng
Tuổi trẻ Hà Giang góp ý

Hội nghị lấy ý kiến góp ý của đoàn viên thanh niên vào dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng do Tỉnh đoàn Hà Giang tổ chức. Ảnh: Phạm Hoan

Tại hội nghị lấy ý kiến góp ý của đoàn viên thanh niên vào dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng do Tỉnh đoàn Hà Giang, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh vừa tổ chức, các ý kiến đều khẳng định các văn kiện được xây dựng công phu, chất lượng, bố cục nội dung khoa học. Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng đã đánh giá đúng tình hình đất nước trong năm năm qua (2015-2020) và sau 35 năm đổi mới (1986-2020), đề cập đến những vấn đề mới cần thống nhất nhận thức và đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân. Bên cạnh đó, các đại biểu đưa ra một số vấn đề cần bổ sung, đề xuất, kiến nghị.

Tại hội nghị lấy ý kiến góp ý của cán bộ đoàn, hội, đội, đoàn viên, thanh niên vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII do Tỉnh đoàn Hà Giang, các đại biểu đã tập trung làm rõ một số vấn đề, đưa ra đề xuất, kiến nghị trên các lĩnh vực. Trong đó, tập trung nghiên cứu, góp ý vào những lĩnh vực liên quan đến công tác thanh niên, như: Phát triển kinh tế-xã hội, giáo dục, khoa học công nghệ, tăng cường quốc phòng an ninh; đồng thời, đưa ra các giải pháp tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, tạo điều kiện cho thanh niên xung kích, sáng tạo trong học tập, lao động. Cùng với đó, kiến nghị cần có những định hướng rõ, cụ thể con đường để thế hệ trẻ cụ thể hóa hành động, đổi mới, sáng tạo, vươn lên lập thân, lập nghiệp. Cần quan tâm hơn nữa đến các chính sách tiền lương, chú trọng công tác đào tạo nghề, hỗ trợ triển khai dự án phát triển sản xuất đối với đoàn viên thanh niên góp phần giải quyết việc làm.

Có ý kiến của đại biểu đề nghị xem xét cần có giải pháp đầu tư nhiều hơn cho các vùng đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, hải đảo để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, hạ tầng giao thông vùng dân tộc thiểu số. Đặc biệt, tiếp tục có thêm các chính sách đặc thù cho Hà Giang trong hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất, chế biến nông sản; tạo việc làm, thu hẹp khoảng cách giữa các vùng…

Tuổi trẻ Hà Tĩnh

Đến nay, đã có gần 3.750 ý kiến góp ý của cán bộ, đoàn viên, thanh niên các cơ sở Đoàn, Hội các cấp tại Hà Tĩnh góp ý vào dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: Hà Linh

* Với tinh thần tâm huyết, trách nhiệm, trí tuệ, cán bộ, đoàn viên, thanh niên các cơ sở Đoàn, Hội các cấp trên địa bàn Hà Tĩnh đã có nhiều ý kiến góp ý vào các nội dung dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Cụ thể, tại hội nghị lấy ý kiến góp ý của đội ngũ cán bộ Đoàn và các đoàn viên, thanh niên vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng do Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức, nhiều ý kiến tập trung góp ý, phân tích và đánh giá những kết quả đã đạt được trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991 trong từng lĩnh vực, trong đó có sự đóng góp của tổ chức Đoàn, Hội, Đội và các thế hệ thanh niên Việt Nam.

Góp ý giải pháp phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tại hội nghị, một số ý kiến góp ý đề xuất bổ sung thêm vào dự thảo văn kiện về nội dung công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng, cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên trong điều kiện cụ thể hiện nay.

Cùng với đó, nhiều đại biểu cũng cho rằng cần tăng cường sự chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác thanh niên và tổ chức các chính sách đã được quy định trong Luật Thanh niên năm 2020; có giải pháp tạo điều kiện cho thanh niên xung kích, sáng tạo trong học tập, lao động, khởi nghiệp, lập nghiệp; đầu tư cho đổi mới sáng tạo, hỗ trợ và thúc đẩy cho thanh niên khởi nghiệp; xây dựng văn hóa con người thời kỳ mới...

Liên quan đến việc xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia nói chung và thanh niên khởi nghiệp nói riêng, một số đại biểu đề xuất cần xây dựng và phát triển thương hiệu các ngành nghề truyền thống tại địa phương phù hợp với đặc điểm lao động thanh niên.

Bên cạnh đó, Trung ương cần có chỉ đạo, định hướng công tác dạy nghề sát hợp với nhu cầu thực tế xã hội và phát triển từng địa phương nhằm nâng cao tỷ lệ sinh viên sau khi tốt nghiệp có việc làm đúng với ngành nghề được đào tạo, hạn chế tình trạng làm việc trái ngành nghề đào tạo, gây lãng phí nguồn nhân lực...

Theo thống kê, đến nay, đã có gần 3.750 ý kiến góp ý của cán bộ, đoàn viên, thanh niên các cơ sở Đoàn, Hội các cấp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh tham gia góp ý dự thảo các văn kiện thông qua các hội nghị, sinh hoạt đoàn, hội./.

Phản hồi

Các tin khác