Quảng Ninh tích cực lấy ý kiến đóng góp của Nhân dân vào dự thảo Văn kiện Đại hội

Đồng thời, Tỉnh ủy cũng chỉ đạo tổ chức tiếp nhận, tổng hợp ý kiến của nhân dân qua báo chí, thư gửi trực tiếp tới địa phương, cơ quan, đơn vị; tổng hợp báo cáo tham gia ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Ninh, cho biết: Từ ngày 20/10 đến nay, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp tổ chức gần 1.800 hội nghị lấy ý kiến đóng góp của nhân dân từ cấp thôn, khu phố đến cấp tỉnh với gần 1.500 ý kiến đóng góp.

Theo ông Hoàng Đức Hạnh, người dân thể hiện trách nhiệm, tâm huyết tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Mỗi địa phương, đơn vị đều thể hiện quyết tâm làm tốt công tác lấy ý kiến đóng góp của nhân dân, phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của nhân dân trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước.

Đồng bào dân tộc thiểu số xã Quảng An (huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh) tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Đồng bào dân tộc thiểu số xã Quảng An (huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh) tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng..Ảnh:PV

Huyện ủy Đầm Hà đã chỉ đạo 9/9 xã, thị trấn trên địa bàn huyện tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân thấy được trách nhiệm đóng góp vào văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời, huyện cũng phân loại các nội dung gần gũi nhất, quan trọng nhất đối với đời sống kinh tế, xã hội của đất nước, phổ biến để các tầng lớp nhân dân được biết, nắm rõ, từ đó có thể tham gia đóng góp ý kiến. Đến nay, toàn huyện đã nhận được trên 1.000 lượt người dân tham gia góp ý.

Hội nghị lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng tại xã Quảng An (huyện Đầm Hà) được tổ chức vào ngày 5/11 diễn ra trong bầu không khí sôi nổi, với nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết của người dân. Nhiều ý kiến đề nghị Trung ương tiếp tục quan tâm nghiên cứu mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị phù hợp với việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Anh Lỷ Văn Nhì (xã Quảng An) chia sẻ: “Từ thực tiễn vận dụng thành công mô hình “Dân tin, Đảng cử” trong bầu Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, bản, khu phố tại tỉnh trong những năm qua, nhân dân cũng mong muốn Trung ương tiếp tục nghiên cứu có cơ chế giới thiệu đảng viên để nhân dân bầu trực tiếp chủ tịch UBND cấp xã gắn với xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực thực sự hiệu lực, hiệu quả. Từ đó, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý cấp xã đủ đức, đủ tầm, góp phần vào sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới”.

Hội nghị lấy ý kiến nhân dân về dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh

Hội nghị lấy ý kiến nhân dân về dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh:PV

Hội nghị lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng tại huyện Hải Hà đầu tháng 11 vừa qua cũng thu hút sự tham gia của đông đảo người dân. Đến thời điểm hiện tại, huyện đã hoàn thành việc lấy ý kiến nhân dân từ cấp thôn, khu đến cấp huyện với hơn 1.000 lượt người dân tham gia góp ý.

Đánh giá các dự thảo văn kiện được chuẩn bị rất công phu, ông Trịnh Xuân Đan (xã Quảng Chính) bày tỏ mong muốn, trong các giải pháp, định hướng giai đoạn tới được đưa vào trong dự thảo Báo cáo chính trị, Trung ương quan tâm nhiều hơn nữa đến chính sách hỗ trợ, đào tạo, chuyển đổi nghề, tạo việc làm cho cá nhân, gia đình khi Nhà nước thu hồi đất, để bà con ổn định đời sống, sản xuất, phát triển kinh tế, gắn bó xây dựng quê hương.

Việc tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng được tỉnh Quảng Ninh xác định nhằm tập hợp và phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của nhân dân, tham gia đóng góp với Đảng trong quá trình hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng mang tính quyết định đối với cả giai đoạn. Đồng thời, việc làm này cũng thể hiện trách nhiệm, tình cảm của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Quảng Ninh trong việc tham góp vào những vấn đề trọng đại của Đảng, của đất nước./.

Phản hồi

Các tin khác