6 tháng, sản xuất công nghiệp của Bình Phước tăng 17,6%
6

Sản xuất công nghiệp của tỉnh Bình Phước trong 6 tháng đầu năm 2021 tăng 17,6%.
(Ảnh: Báo Bình Phước)

Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 với “mục tiêu kép” vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh, vừa duy trì và phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội, 6 tháng đầu năm 2021, kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Phước phát triển ổn định và có nhiều điểm sáng. Tăng trưởng kinh tế của tỉnh ước đạt 6,16%, thuộc nhóm cao của cả nước. Sản xuất công nghiệp tăng khá 17,6%. Kim ngạch xuất khẩu tăng 46,7% so với năm 2020. Thu hút đầu tư trong nước ước thực hiện 73 dự án với tổng số vốn đăng ký 5.522 tỷ đồng, tăng 143% về số dự án so cùng kỳ. Hoạt động thương mại và dịch vụ đáp ứng tốt các yêu cầu của nhân dân.

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh ước đạt 7.276 tỷ đồng, đạt 83% dự toán Bộ Tài chính giao và 56% Nghị quyết HĐND tỉnh giao cả năm, tăng 66% so với cùng kỳ năm 2020. Thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài tăng mạnh so cùng kỳ và tăng cao nhất trong 5 năm qua, trong đó thu hút đầu tư trong nước 73 dự án với tổng vốn đăng ký 5.522 tỷ đồng, 39 dự án FDI với số vốn đăng ký trên 380 triệu USD. Có 620 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký gần 12 ngàn tỷ đồng.

Bình Phước xác định thời gian tới, tiếp tục thay đổi chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư trong tình hình hiện nay;  tạo cơ chế thông thoáng trong thu hút đầu tư, giúp tỉnh phát triển toàn diện những lĩnh vực còn đang bỏ ngỏ; tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 gắn với triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội.../.

Phản hồi

Các tin khác