Bình Dương: Tiểu ban Tuyên truyền - Vận động Bầu cử đóng góp quan trọng cho cuộc bầu cử
Toàn cảnh cuộc họp.

Toàn cảnh cuộc họp.

Theo báo cáo, đến nay cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh đã thành công. Góp phần vào sự thành công đó có sự đóng góp của Tiểu ban Tuyên truyền - Vận động Bầu cử tỉnh. Trong đó, nổi bật là việc các ngành, các cơ quan, đơn vị là thành viên của tiểu ban đã triển khai công tác tuyên truyền thường xuyên, liên tục, kịp thời, có hiệu quả, bảo đảm nội dung và đúng tiến độ theo kế hoạch đề ra. Các hình thức tuyên truyền trước, trong và sau bầu cử được sử dụng đa dạng, phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Nhờ vậy đã góp phần nâng cao nhận thức và vận động các tầng lớp nhân dân nhận rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử và đã tích cực tham gia đi bầu cử an toàn và đạt tỷ lệ 99,43%...

Theo đánh giá của Tiểu ban Tuyên truyền - Vận động Bầu cử tỉnh, nhìn chung tiểu ban đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tiểu ban đã chỉ đạo các cơ quan báo chí trong tỉnh có nhiều nỗ lực trong quá trình đẩy mạnh và nâng cao chất lượng trong công tác tuyên truyền, vận động bầu cử.

Cuộc họp đã xem xét và đề xuất khen thưởng đối với những cá nhân, tập thể có nhiều thành tích xuất sắc trong việc tuyên truyền, vận động cho cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh diễn ra thành công và an toàn./.

 

Phản hồi

Các tin khác