Đà Nẵng kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các cán bộ lãnh đạo vừa được phân công, điều động và bổ nhiệm.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các cán bộ lãnh đạo vừa được phân công, điều động và bổ nhiệm.

Theo Quyết định điều động, phân công cán bộ của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh- Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy thôi giữ chức danh Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đến nhận công tác tại Ban Tổ chức Thành ủy và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy.

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng cũng quyết định điều động đồng chí Lê Văn Minh- Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) TP nhiệm kỳ 2019-2024 nhận công tác tại UBND TP, để Chủ tịch UBND TP bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

Ban Thường vụ Thành ủy quyết định tiếp nhận đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương, Trưởng phòng Bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đến nhận công tác tại Ban Dân vận Thành ủy và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; điều động đồng chí Lương Thị Đạo, Trưởng phòng Dân vận các cơ quan Nhà nước, Tôn giáo - Dân tộc thuộc Ban Dân vận Thành ủy đến nhận công tác tại Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, giới thiệu nhân sự bầu vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và chức danh Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố nhiệm kỳ 2016-2021; điều động đồng chí Tăng Hoàng Hôn Thắm, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP nhiệm kỳ 2016-2021 đến nhận công tác tại Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và giới thiệu nhân sự để hiệp thương bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP nhiệm kỳ 2019-2024.

Các quyết định điều động, bổ nhiệm trên có thời gian giữ chức vụ 5 năm kể từ ngày công bố quyết định.

Dịp này, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cũng công bố các quyết định của Chủ tịch UBND TP về công tác cán bộ. Theo đó, đồng chí Trần Trung Sơn, Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên thuộc Sở Nội vụ được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó giám đốc Sở Nội vụ, thời gian giữ chức vụ 5 năm kể từ ngày công bố quyết định.

Chủ tịch UBND TP điều động đồng chí Nguyễn Minh Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận Hải Châu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nhận công tác tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng và bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng, thời gian giữ chức vụ 5 năm.

Chủ tịch UBND TP tiếp nhận đồng chi Lê Văn Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đến nhận công tác tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, thời gian giữ chức vụ 5 năm kể từ ngày công bố quyết định./.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các cán bộ lãnh đạo vừa được phân công, điều động và bổ nhiệm.

Phản hồi

Các tin khác