Đồng Tháp cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2021
Lãnh đạo tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp thăm các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Sa Đéc (Ảnh: Văn Khương)

Mục tiêu là tiếp tục nâng cao nhận thức và hành động của các ngành, các cấp thực hiện chủ trương “Chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp”; nêu cao tinh thần, thái độ phục vụ doanh nghiệp, nhà đầu tư; không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng điều hành nhằm mục đích cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh vì sự phát triển của doanh nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cụ thể, tỉnh phấn đấu điểm số PCI năm 2021 đạt 74,81 điểm, tăng 02 điểm so với năm 2020 và duy trì trong nhóm các tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành kinh tế “rất tốt” trên cả nước.

Trong đó, tập trung cải thiện điểm số của các chỉ số thành phần có trọng số cao, ảnh hưởng trực tiếp đến điểm số PCI như: Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp (20%), Đào tạo lao động (20%), Tính minh bạch (20%), Chi phí không chính thức (10%); cải thiện điểm số các chỉ số thành phần sụt giảm trong năm 2020 như: Cạnh tranh bình đẳng (giảm 0,45 điểm); Tính năng động (giảm 0,15 điểm).

Bên cạnh đó, duy trì và cải thiện các chỉ số tăng điểm năm 2020 như: Gia nhập thị trường (tăng 0,81 điểm); Tiếp cận đất đai (tăng 0,29 điểm); Chi phí thời gian (tăng 1,1 điểm); Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự (tăng 0,56 điểm).

Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành tỉnh và Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố nắm vững nội dung các Chỉ số thành phần PCI, chủ động đề ra giải pháp thiết thực để cải thiện năng lực cạnh tranh thuộc lĩnh vực quản lý trong năm 2021 phù hợp với tình hình thực tế nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tại đơn vị phụ trách; tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp; quán triệt nâng cao nhận thức cán bộ, công chức, viên chức về tầm quan trọng của việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ và sự năng động, sáng tạo của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong giải quyết các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp; chú trọng xây dựng các mô hình mới, hiệu quả để tạo sự lan tỏa, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, kiên quyết vượt khó và đoàn kết cùng thực hiện.

Năm 2020, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) Đồng Tháp đạt 72,81 điểm, xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng cả nước, thuộc nhóm các tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành kinh tế “rất tốt”. Nhờ vậy, năm 2020, toàn tỉnh Đồng Tháp có 610 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký hơn 4.000 tỷ đồng. Đây cũng là năm Đồng Tháp có số doanh nghiệp thành lập mới nhiều nhất từ trước đến nay.

Phản hồi

Các tin khác