Học tập làm theo Bác là công việc thường xuyên trong suốt cuộc đời

Ngày 22/4, tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng uỷ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại Hội nghị, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Nguyễn Tuấn Linh đã báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Theo đó, Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã quán triệt sâu sắc, nghiêm túc Chỉ thị số 05 – CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; sớm ban hành kế hoạch thực hiện và triển khai đúng trình tự các nội dung hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Hằng năm, Đảng ủy Bộ đều tổ chức Hội nghị chuyên đề về Chỉ thị số 05-CT/TW cho các cán bộ lãnh đạo chủ chốt, cấp ủy của 72 tổ chức Đảng trực thuộc. Các hội nghị chuyên đề này đã trở thành các đợt sinh hoạt chính trị góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nội dung sinh hoạt thường xuyên đảm bảo tính lãnh đạo, giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt đảng.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: Trần Huấn)

Cấp ủy, các cơ quan, đơn vị trực thuộc đã gắn việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW của Bộ Chính trị với những chương trình, đề án và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị chuyên môn của mình; đã đưa nội dung thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW vào kế hoạch hằng năm, trở thành một trong những yêu cầu đối với việc xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị; xây dựng Đảng.

Vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong mối quan hệ với cấp ủy được thể hiện rõ hơn, chặt chẽ hơn và thường xuyên hơn. Tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt, cấp ủy, người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị đã được nâng lên và có tác động tốt trong việc nêu gương đối với quần chúng. Chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên. Đạo đức nghề nghiệp, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động có chuyển biến rõ rệt, góp phần tích cực và nâng cao hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đánh giá, Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa khi toàn ngành đang nỗ lực tổ chức nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 131 năm Ngày sinh của Người; gắn với đó là các hoạt động chào mừng bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời cũng là thời điểm chúng ta tổ chức kích cầu các hoạt động du lịch, xác định phương hướng trọng tâm, trọng điểm đưa du lịch nội địa là một động lực của sự phát triển để trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, thực hiện nhiệm vụ kép trong việc phát triển kinh tế xã hội.

Tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2021. (Ảnh: Trần Huấn)

Khái quát lại những việc đã làm được trong 5 năm về việc thực hiện Chỉ thị số 05, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho rằng việc đầu tiên là Đảng uỷ, Ban cán sự đảng Bộ VHTTDL đã có sự phối hợp chặt chẽ, không tách rời việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Bác với nhiệm vụ chuyên môn để thiết kế các chương trình hành động. Qua đó, đã có bước thay đổi về nhận thức, từ nhận thức đúng về việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã chuyển đến hành động cụ thể. Mỗi một đơn vị lựa chọn cho mình một cách làm riêng nhưng luôn bám sát nhiệm vụ chính trị để thiết kế, vận động cán bộ, đảng viên trong cơ quan, trước hết là các đảng viên đi trước, làm theo, sau đó phát động ra quần chúng.

Bộ trưởng đề nghị Đảng ủy và từng tổ chức Đảng trực thuộc, từng người đứng đầu của các đơn vị phải coi việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW là công việc thường xuyên của Đảng, là việc mỗi cán bộ, đảng viên phải làm suốt trong cuộc đời của mình, kể cả khi đương chức cũng như khi về hưu. Mục tiêu đặt ra năm sau phải cao hơn năm trước, làm từ việc nhỏ đến việc lớn, làm từ việc dễ đến việc khó, chứ không làm hình thức, hay chỉ có phát động mà không tổng kết .

Bộ trưởng yêu cầu xây dựng một kế hoạch chi tiết hơn nữa, sâu sắc, cụ thể hơn trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Bộ trưởng cho rằng, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là vấn đề lớn, trong đó xác định rõ cán bộ ngành văn hóa làm gì? Và cũng cần chuyển từ việc học thuộc, trích dẫn lời Bác thành hành động cụ thể, coi việc này là thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm từng năm.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cũng cho rằng, việc học Bác là học từ hình ảnh mẫu mực, phong cách gần gũi, cách nói dễ hiểu và tình thương bao la của Người. Vì thế việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chính là việc bồi đắp tinh thần, đạo đức, thái độ sống và làm việc. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của ngành phải tự giác rèn luyện tu dưỡng, xây dựng một bộ tiêu chí riêng, để tự soi, tự sửa. Từ đó phải quyết liệt hành động, có khát vọng cống hiến xây dựng ngành vững mạnh, xây dựng đất nước hùng cường, như tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đảng uỷ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trao tặng giấy khen cho 28 tập thể và 37 cá nhân thuộc Đảng uỷ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2021.

Phản hồi

Các tin khác