Xây dựng và phát triển quận Bắc Từ Liêm là đô thị “xanh, sạch, văn minh, hiện đại”
Các đại biểu tham dự Đại hội

Các đại biểu tham dự Đại hội

Sáng 30/7, Đại hội đại biểu lần thứ II Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành phiên làm việc chính thức với sự tham gia của 225 đại biểu đại diện cho 12.153 đảng viên, thuộc 45 tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ.

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội; đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành Thành phố…

Tổng thu ngân sách trên địa bàn vượt 32% kế hoạch đề ra

Báo cáo chính trị Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm trình bày tại Đại hội cho thấy, 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Bắc Từ Liêm đã đồng lòng thực hiện các giải pháp và đạt được nhiều kết quả đáng tự hào. Kinh tế quận chuyển dịch đúng hướng, tăng trưởng khá và ổn định, duy trì tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hằng năm đạt trên 15%; thu ngân sách luôn đạt và vượt chỉ tiêu hằng năm, tổng thu ngân sách trên địa bàn 5 năm ước đạt trên 22 nghìn tỷ đồng (vượt 32% kế hoạch đề ra).

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng Thương mại - Dịch vụ - Công nghiệp - Nông nghiệp; giá trị sản xuất ngành thương mại dịch vụ tăng bình quân 21% mỗi năm. Quận đã chú trọng đầu tư hạ tầng, nâng cao chất lượng thương mại, dịch vụ theo hướng văn minh, chuyên nghiệp; trong đó, xác định phát triển du lịch là nhiệm vụ chiến lược, phát huy giá trị các làng nghề, di tích lịch sử - văn hóa, các loại hình văn hóa, nghệ thuật truyền thống...

Quy hoạch và quản lý quy hoạch có nhiều tiến bộ, dần đi vào nền nếp, tạo tiền đề cho việc thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ. Quận và các phường tích cực triển khai cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội; kết nối hạ tầng các khu đô thị, đường giao thông và hệ thống thoát nước. Từ năm 2016 đến nay, quận đã khởi công xây mới 300 dự án, hoàn thành 215 dự án. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý đất đai, bảo vệ tài nguyên môi trường. Công tác giải phóng mặt bằng được thực hiện quyết liệt; nhiều tuyến đường giao thông chính, công viên được xây dựng mới và hoàn thành góp phần quan trọng phát triển đô thị (nhiều dự án trọng điểm của Thành phố và quận được triển khai như đường vành đai 3, tuyến đường Tây Thăng Long, dự án xây dựng hạ tầng khu liên cơ quan...).


Đoàn MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội của huyện chúc mừng Đại hội.

Đoàn MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội của huyện chúc mừng Đại hội.

Góp phần làm nên những thành tích của quận trong nhiệm kỳ qua còn phải kể đến công tác cải cách hành chính. Đây được coi là bước đột phá, là “cú hích” lớn để quận thu hút các doanh nghiệp đến hoạt động và rút ngắn khoảng cách giữa người dân với chính quyền. Trong đó, Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2019 đạt tỷ lệ 99,97%; Chỉ số cải cách hành chính được đánh giá trong nhóm đứng đầu thành phố. 100% cán bộ, công chức sử dụng thành thạo phần mềm quản lý văn bản, lập lịch công tác điện tử, đặt phòng họp qua mạng. Toàn quận có 35 mô hình “Tổ dân phố điện tử” tại 13/13 phường. Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến mức độ 3, 4 luôn đạt 100%...

Văn hóa - xã hội phát triển mạnh, toàn diện, đặc biệt là giáo dục - đào tạo, an sinh xã hội được đảm bảo. Số trường công lập đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn quận tăng lên hàng năm, đến nay toàn quận có 38/42 trường công lập đạt chuẩn Quốc gia, đạt 84,7%. Công tác giảm nghèo đạt kết quả rõ nét, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,04%.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có chuyển biến tích cực. Phương thức lãnh đạo của Quận ủy và các cấp ủy có nhiều đổi mới; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên được nâng lên. Chú trọng thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tạo sự chuyển biến mạnh về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ. Việc đổi mới công tác tổ chức, cán bộ, trọng tâm là sắp xếp, kiện toàn bộ máy các cấp bảo đảm tinh gọn, hoạt động có hiệu quả, gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được quận đặc biệt coi trọng. Từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận, Ban Thường vụ Quận ủy được phân công phụ trách từng lĩnh vực, địa phương cụ thể để gắn trách nhiệm với cơ sở, tạo thuận lợi trong phối hợp, hỗ trợ khi triển khai nhiệm vụ, công việc được giao. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ quận đã thành lập 25 tổ chức Đảng với 99 đảng viên chính thức, phát triển 92 đảng viên mới trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Tăng cường công tác quản lý và phát triển đô thị

Phát biểu chỉ đại Đại hội, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng trân trọng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Bắc Từ Liêm đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đề nghị Đại hội tập trung thảo luận kỹ, phân tích sâu sắc nguyên nhân, xác định rõ trách nhiệm và đề ra các giải pháp khắc phục hiệu quả những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra. Đó là: Kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; tăng trưởng kinh tế chưa thực sự ổn định, bền vững; thu nhập bình quân đầu người còn thấp so với mặt bằng chung của các quận. Công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị, quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng, an toàn giao thông còn một số mặt chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn; còn có vi phạm trật tự xây dựng chưa được xử lý kịp thời. Còn có tổ chức cơ sở đảng chưa phát huy vai trò hạt nhân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị…

Cơ bản tán thành với các mục tiêu, 20 nhóm chỉ tiêu, 05 nhiệm vụ chủ yếu, 02 khâu đột phá và các nhóm giải pháp đã đề ra, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội đề nghị quận tăng cường công tác quản lý và phát triển đô thị, coi là một trong những nhiệm vụ, giải pháp cần hết sức quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt. “Với tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ, nhiều dự án lớn của Quốc gia và Thành phố đang và sẽ triển khai, quận cần tập trung các giải pháp nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý quy hoạch, phát triển đô thị; quy hoạch phải đi trước một bước, đảm bảo quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ với mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của quận và phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Thành phố; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, khai thác hiệu quả tiềm lực đất đai, kiên quyết khắc phục tình trạng “chậm triển khai các dự án, các công trình công cộng” và “một số diện tích đất nông nghiệp chưa  đưa vào khai thác sử dụng được”; huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư các dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với đầu tư xây dựng hạ tầng văn hóa xã hội, tiếp tục đẩy mạnh thu hút xã hội hóa đầu tư và nâng cao hiệu quả đầu tư công….” – đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị.

Các đồng chí lãnh đạo Thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Các đồng chí lãnh đạo Thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội lưu ý, tiếp tục thực hiện các giải pháp tích cực, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo đúng định hướng, đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng các ngành thương mại, dịch vụ, tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách, quan tâm phát triển du lịch gắn với đô thị sinh thái, phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa; giữ gìn, phát huy giá trị thương hiệu sản phẩm nổi tiếng của Bắc Từ Liêm... Huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng, phát triển đồng bộ và hiện đại hóa hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế đáp ứng yêu cầu phát triển...

Đồng thời thực hiện tốt việc giữ gìn, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống văn hiến, anh hùng của quận Bắc Từ Liêm; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, triển khai thực hiện tốt việc xây dựng xã hội học tập và xã hội hóa giáo dục. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong cộng đồng, cơ quan, đơn vị đi đôi với phát triển kinh tế. Thực hiện tốt an sinh và phúc lợi xã hội; giải quyết các vấn đề lao động, việc làm và đào tạo nghề…

Phó Bí thư thường trực Thanhfuyr Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội cũng đề nghị nâng cao hơn nữa trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội. Tăng cường củng cố quốc phòng và nhiệm vụ quân sự địa phương. Thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 15, Chỉ thị 15 của Thành ủy về củng cố các cơ sở Đảng yếu kém, giải quyết các vấn đề phức tạp trên địa bàn, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân…

Trong buổi sáng 30/7, các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Chiều nay, Đại hội lấy phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Huyện ủy khóa XXIII; Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII sẽ họp phiên đầu tiên bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đại biểu Đảng bộ quạn Bắc Từ Liêm diễn ra từ ngày 29-31/7./.

 Những mục tiêu đặt ra trong giai đoạn 2020-2025

- Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân chung hằng năm: 12-13%.

- Cơ cấu giá trị sản xuất ngành dịch vụ đến năm 2025 chiếm khoảng 34-35%.

- Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 750 triệu đồng/năm trở lên.

- Thu ngân sách vượt chỉ tiêu thành phố giao hằng năm từ 5-10%.

- Tỷ lệ tổ dân phố được công nhận và giữ vững danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa” đạt 97%; tỷ lệ hộ gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa” đạt 91,5%; tỷ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa đạt 93,5%.  

- Tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia đạt 75-80%.

- Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi được đi học và phổ cập giáo dục đúng độ tuổi đạt 100%.

- Tỷ lệ phường giữ vững tiêu chí quốc gia về y tế xã đạt 100%.

- Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95%; số người tham gia bảo hiểm xã hội đạt 50% lực lượng lao động.

- Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi hằng năm giảm 0,1%.

- Số lao động được tạo việc làm bình quân hằng năm là 5.800-6.200 người. 

- Cơ bản không còn hộ nghèo.

- Tỷ lệ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trong ngày đạt 100%.

- 3 đến 5 phường đạt chuẩn văn minh đô thị.

- Số lượng đảng viên mới được kết nạp hằng năm là 150-160 đồng chí.   

- Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt 70%, trong đó đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 20%.

- Tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt 70%, trong đó tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 20%.Phản hồi

Các tin khác