464 đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước CNVCLĐ toàn quốc lần thứ X
 
 

Thông tin với báo chí vào chiều 22/9, ông Nguyễn Văn Toản, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Chính sách Kinh tế - xã hội và Thi đua - Khen thưởng, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam cho biết, Đại hội thi đua yêu nước CNVCLĐ toàn quốc lần thứ X có sự tham gia của 464 đại biểu, trong đó có 450 tập thể, cá nhân được lựa chọn, giới thiệu từ Đại hội, Hội nghị điển hình tiên tiến các Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương.

Ông Nguyễn Văn Toản thông tin về Đại hội thi đua yêu nước công nhân, viên chức, lao động toàn quốc lần thứ X 

Về tập thể điển hình tiên tiến gồm 100 tập thể, trong đó có 56 Công đoàn cơ sở (chiếm tỷ lệ 56%); 31 Liên đoàn lao động huyện và tương đương (chiếm 31%); 13 Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố và tương đương (chiếm 13%).

Cá nhân điển hình tiên tiến gồm 364 đại biểu chính thức. Trong đó, 78 đại biểu là công nhân lao động trực tiếp sản xuất, công tác; 31 đại biểu là cán bộ, công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; 98 đại biểu nữ (chiếm  26,9%); đại biểu là Chiến sĩ thi đua toàn quốc có 04 đại biểu 59 đại biểu có sáng kiến, sáng tạo mang lại giá trị làm lợi với số tiền trên 01 tỷ đồng.

Theo chương trình Đại hội, chiều 27/9, các đại biểu sẽ thực hiện báo công và viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tọa đàm với chủ đề “Công nhân, viên chức, lao động thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động, phát triển bền vững đất nước”; gặp Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn. 

Phiên chính thức của Đại hội diễn ra vào sáng 28/9  tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt – Xô với các nội dung: tổng kết phong trào thi đua yêu nước CNVCLĐ và công tác khen thưởng giai đoạn 2015 - 2020, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020 – 2025; tôn vinh 10 điển hình tiên tiến xuất sắc tiêu biểu; phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 – 2025; thông qua danh sách đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X gồm 15 điển hình đại diện cho các tập thể và cá nhân xuất sắc tiêu biểu./.

Phản hồi

Các tin khác