Tiếp tục khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn chụp ảnh chung cùng các điển hình tiên tiến.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn chụp ảnh chung cùng các điển hình tiên tiến.

Sáng 18/9, tại Thủ đô Hà Nội đã diễn ra Đại hội Thi đua yêu nước Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam giai đoạn 2020 – 2025.

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; cùng đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương, các cụ, các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng 180 đại biểu là điển hình tiên tiến được biểu dương tại Đại hội và hơn 1.500 đại biểu ở 64 điểm cầu trong cả nước.

Động lực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nêu rõ: Đại hội thi đua yêu nước MTTQ Việt Nam lần này là dấu mốc quan trọng đánh dấu bước phát triển mới, trên cơ sở tiếp nối, kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang và những kết quả quan trọng đạt được trong suốt 90 năm qua của MTTQ Việt Nam. Đây cũng là dịp để động viên, cổ vũ toàn dân vượt qua khó khăn, thách thức, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, lan tỏa tình đoàn kết thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ nhau trong cộng đồng; khơi dậy ước mơ, hoài bão, khát vọng, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định, trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước của MTTQ Việt Nam các cấp đã bám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân để triển khai thực hiện. Phát huy kinh nghiệm, tâm huyết, trách nhiệm, sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của đội ngũ cán bộ Mặt trận, đặc biệt là sự nhiệt tình, tận tụy với công việc của cán bộ ở cơ sở. Các hoạt động hướng về cơ sở, thực hành dân chủ ở cơ sở “lắng nghe nhân dân nói”, “nói cho nhân dân nghe. Có nhiều việc mới, việc khó, nhưng với trách nhiệm, quyết tâm cao, Mặt trận các cấp đã chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền giải quyết thấu đáo. Có nhiều đổi mới trong công tác thi đua khen thưởng, cụ thể hóa tiêu chuẩn, tiêu chí thi đua, thành tích đến đâu khen thưởng đến đó, đúng người, đúng việc. Ngày càng có nhiều tấm gương “người tốt, việc tốt”, những tấm gương “hy sinh thầm lặng mà cao cả” xuất hiện trên nhiều lĩnh vực, ở khắp các vùng, miền trong cả nước.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Đại hội.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Đại hội.

Báo cáo tóm tắt kết quả phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2020, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025, đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết: Phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước, trong 5 năm qua, các tầng lớp nhân dân đã hăng hái tham gia phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng. MTTQ Việt Nam luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, chủ động và có nhiều sáng kiến tổ chức các phong trào thi đua yêu nước nối tiếp nhau, đa dạng và phong phú. Nhờ đó, đã tạo ra môi trường thi đua rộng rãi, vận động đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Mặt trận đã luôn coi trọng tính thiết thực và hiệu quả của các phong trào thi đua yêu nước vừa nhằm vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị đề ra, đồng thời thực hiện nhiệm vụ tập hợp các tầng lớp nhân dân, xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phong trào thi đua của MTTQ đã góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Đơn cử như với “Phong trào toàn dân chăm lo cho công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”; xây dựng nhân rộng các mô hình “Gia đình, dòng họ hiếu học”, “Quỹ khuyến học, khuyến tài”…, hiện nay, cả nước hiện có hơn 11.000 Trung tâm học tập cộng đồng được xây dựng ở các xã, phường, thị trấn; 1.998 cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc các tổ chức tôn giáo…

Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, trong 5 năm qua, MTTQ Việt Nam các cấp đã vận động nhân dân tự nguyện hiến hơn 65 triệu m2 đất để làm đường, công trình dân sinh. Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, hằng năm MTTQ Việt Nam đã triển khai tháng cao điểm “Vì người nghèo” (17-10 -18-11). Đặc biệt, trước tác động ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, MTTQ đã phát động và tiếp nhận ủng hộ bằng tiền và hiện vật trị cả các tầng lớp nhân dân với trên 2.105 tỷ đồng…

Trong lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận đã trở thành hoạt động thường xuyên, tạo điều kiện để các tầng lớp nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia vào quá trình xây dựng pháp luật, các chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và đất nước. Trong 5 năm qua, Mặt trận đã tổng hợp được 45.051 ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân báo cáo tại các kỳ họp của Quốc hội…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận phát động trong toàn quốc nhưng vẫn chưa đồng đều cả về địa bàn và về các lĩnh vực; có nơi còn mang tính hình thức, chưa gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Trong hướng dẫn triển khai thực hiện nhiều nơi chưa coi trọng công tác kiểm tra, đôn đốc, chưa tạo được sự phối hợp, của các ngành, địa phương và các cơ quan chức năng có liên quan, chưa tạo nên động lực và hiệu quả của phong trào. Việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến hiệu quả chưa cao…

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Trưởng Ban Dân vận Trương Thị Mai trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân tiêu biểu.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Trưởng Ban Dân vận Trương Thị Mai trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân tiêu biểu.

Từ thực tiễn phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trong 5 năm qua, MTTQ Việt Nam rút ra kinh nghiệm rằng, để phong trào thi đua thật sự lan tỏa phải được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời và có hiệu quả của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp. Phong trào thi đua phải có mục tiêu rõ ràng, tiêu chí thi đua cụ thể, thiết thực, gắn với yêu cầu nhiệm vụ chính trị, có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo hài hoà lợi ích giữa cá nhân với lợi ích cộng đồng. Phải chú trọng xây dựng các mô hình, điển hình, từ đó tạo động lực, động viên tinh thần để mọi người, mọi nhà tích cực hưởng ứng thi đua.

Cùng với đó tăng cường mối quan hệ phối hợp thống nhất giữa các tổ chức thành viên và với chính quyền các cấp, kiên trì đưa các phong trào thi đua yêu nước tới cộng đồng dân cư và từng hộ gia đình để làm cho phong trào thực sự mang tính toàn dân và diễn ra sinh động ở cơ sở. Thường xuyên và kịp thời phát hiện nhân tố mới, những điển hình tiên tiến, biểu dương, tuyên truyền kịp thời để nhân ra diện rộng nhằm thúc đẩy và nâng cao chất lượng của phong trào thi đua. Đặc biệt, phải kết hợp chặt chẽ giữa thi đua với khen thưởng, lấy kết quả thi đua là cơ sở, căn cứ, tiêu chí để xét khen thưởng; khen thưởng là điều kiện, động lực để thúc đẩy phong trào thi đua phát triển…

Khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc qua các phong trào thi đua yêu nước

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới tất cả các vị đại biểu tham dự Đại hội tại các điểm cầu trên cả nước. Qua Đại hội, gửi lời thăm hỏi ân cần và những tình cảm sâu sắc tới toàn thể các cụ, các vị, các đồng chí cán bộ làm công tác Mặt trận trong cả nước, những người đã và đang cống hiến, gìn giữ sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thủ tướng chúc mừng những thành tích to lớn đã đạt được và biểu dương phong trào thi đua yêu nước của MTTQ các cấp; trân trọng cảm ơn tất cả các tầng lớp nhân dân cả nước, các dân tộc, tôn giáo, đồng bào ta ở nước ngoài đã nêu cao tinh thần yêu nước, đoàn kết, hưởng ứng, ủng hộ và nỗ lực thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần làm nên những thành tựu chung của đất nước. Đồng thời ghi nhận, đánh giá cao những thành tích nổi bật của các đại biểu tham dự Đại hội cũng như rất nhiều tấm gương thầm lặng khác trên các lĩnh vực công tác của Mặt trận, trong các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo, đồng bào ta đang lao động, học tập, sinh sống ở nước ngoài. Đây thực sự là những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa thi đua yêu nước của cả nước.

Thủ tướng nêu rõ: Thực tiễn lịch sử cách mạng trong 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, MTTQ Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, đã tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân thành lực lượng cách mạng to lớn để đánh đổ ách thống trị của thực dân, phong kiến, đấu tranh chống đế quốc xâm lược, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Mặt trận ngày càng có vai trò quan trọng, góp phần tích cực củng cố, mở rộng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự đồng thuận xã hội; chăm lo đời sống nhân dân. Mặt trận đã động viên nhân dân phát huy dân chủ, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đấu tranh phòng, chống tham nhũng; mở rộng quan hệ hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước.

Mặt trận luôn là địa chỉ tin cậy, mái nhà chung, đoàn kết gắn bó của những người con tự hào mang dòng máu Lạc Hồng ở khắp mọi miền Tổ quốc và ở nước ngoài. Đặc biệt trong đại dịch COVID-19 vừa qua, với sự phát động, vận động của MTTQ, các tầng lớp nhân dân, các đoàn thể, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, các tổ chức tôn giáo đã quyên góp đến nay được hơn 2.200 tỷ đồng và nhiều hiện vật cần thiết để ủng hộ các bệnh viện tuyến đầu, người bị nhiễm COVID-19, người bị cách ly và đồng bào bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, hạn hán, xâm ngập mặn…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Đại hội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Đại hội.

MTTQ đã làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, thực hiện tốt mối quan hệ chủ động với Nhà nước, là tổ chức luôn năng động, sáng tạo, đồng hành và trách nhiệm với Nhà nước trong "ứng xử, giải quyết" nhiều nhiệm vụ quan trọng của đất nước; phát huy vai trò nòng cốt trong vận động, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần tương thân, tương ái, qua đó lan tỏa tinh thần yêu nước trong cộng đồng, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước…

Với những thành tích to lớn đạt được trong thời gian qua, MTTQ Việt Nam tiếp tục xứng đáng với vai trò là liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, là tổ chức nòng cốt trong hệ thống chính trị nước ta; góp phần củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo nền tảng vững chắc và là sức mạnh to lớn cho sự ổn định, phát triển đất nước.

Thủ tướng nhấn mạnh: Mặc dù trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước, tình hình kinh tế - xã hội đến thời điểm này tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Chúng ta đã bước đầu kiểm soát tốt, phòng chống hiệu quả các đợt dịch, dành mọi nguồn lực tập trung phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đạt nhiều kết quả tích cực, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Trong khi kinh tế thế giới rơi vào suy thoái thì Việt Nam vẫn đạt tốc độ tăng trưởng 1,81% trong 6 tháng đầu năm 2020, thuộc nhóm cao nhất so với khu vực và thế giới. Trong khi ổn định xã hội ở nhiều khu vực trên thế giới bị đe dọa thì Việt Nam lại được coi là một quốc gia ứng phó với đại dịch hiệu quả hàng đầu thế giới, sớm có được trạng thái bình thường mới… Chúng ta có được những thành tựu này là nhờ có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành kịp thời, sát sao và hiệu quả của Chính phủ, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò rất quan trọng của MTTQ trong việc đẩy mạnh tinh thần thi đua yêu nước, vận động, phát huy truyền thống tương thân, tương ái và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, hiện nay, tình hình an ninh, chính trị trên thế giới và khu vực diễn biến nhanh, phức tạp; thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Các nước lớn tăng cường điều chỉnh chiến lược cạnh tranh gay gắt; tranh chấp chủ quyền biên giới, biển đảo diễn biến phức tạp. Tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, tác động toàn diện tới đời sống kinh tế - xã hội của các quốc gia trên thế giới. Những tác động, ảnh hưởng từ bên ngoài đối với chúng ta ngày càng tăng khi Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng, với độ mở cao của nền kinh tế. Trong bối cảnh đó, đòi hỏi sự đoàn kết, đồng tâm, đồng sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân để vượt qua thách thức, khó khăn, nắm bắt được những thời cơ, vận hội để phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Phát huy truyền thống vẻ vang của 90 năm qua, Chính phủ trân trọng đề nghị MTTQ Việt Nam tiếp tục khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, tạo sự đồng thuận, thống nhất về tư tưởng và hành động, quyết tâm thi đua thực hiện thành công chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hướng tới mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Trước hết, chúng ta cần tiếp tục giương cao ngọn cờ tập hợp đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tập trung tuyên truyền, vận động để các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên, thành viên nâng cao nhận thức và trách nhiệm, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đoàn kết các dân tộc, đoàn kết các tôn giáo, đoàn kết đồng bào trong nước cũng như đồng bào ta ở nước ngoài.

Cùng với đó, Mặt trận cần tiếp tục cổ vũ, động viên mọi tầng lớp nhân dân nỗ lực phấn đấu, hăng say lao động sản xuất, đổi mới, sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, tự vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Triển khai có hiệu quả và tăng cường vận động nhân dân hưởng ứng và tham gia các cuộc vận động, phong trào lớn như các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”…

“Chúng tôi mong muốn Mặt trận có nhiều hành động và việc làm cụ thể, thiết thực chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ người dân gặp khó khăn trong cuộc sống, đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng bị thiên tai...” Thủ tướng nêu.

Đồng thời, Mặt trận cần tiếp tục thực hiện dân chủ, tổ chức thực hiện và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; làm tốt hơn nữa vai trò tập hợp, lắng nghe ý kiến nhân dân để phản ánh với các cấp ủy, chính quyền. Tiếp tục triển khai có hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội. Phát huy vai trò và vận động nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Cần phát huy vai trò, tích cực của Mặt trận trong việc tham gia tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trong công tác thi đua khen thưởng, Thủ tướng đề nghị Mặt trận cần chú trọng và làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phát hiện, giới thiệu, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, cách làm hay, mô hình sáng tạo, hiệu quả từ cơ sở. Quan tâm biểu dương những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho cộng đồng; chú trọng động viên, chăm lo, phát huy vai trò người uy tín, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc, các tôn giáo, trong các tầng lớp nhân dân.

Mỗi cán bộ Mặt trận cần luôn lắng nghe để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; luôn gần dân, sát dân, gắn bó mật thiết với nhân dân để nói lên được tiếng nói của nhân dân, phải làm cho dân tin. Bên cạnh đó, chúng ta tiếp tục phát huy sự năng động, sáng tạo, nhiệt tình, tận tụy, bám sát công việc của đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp, nhất là ở cơ sở.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Thủ tướng nêu rõ, thực hiện tư tưởng đại đoàn kết và thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta tin tưởng sau Đại hội Thi đua yêu nước của MTTQ Việt Nam, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ tiếp tục được nhân lên; các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước sẽ tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội và trở thành động lực quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thành công nhiệm vụ xây dựng và phát triển đất nước.

Trong khuôn khổ Đại hội, Chủ tịch nước đã quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng. Thủ tướng Chính phủ quyết định tặng thưởng 42 Bằng khen, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quyết định tặng thưởng 136 Bằng khen cho các điển hình tiên tiến tiêu biểu trong công tác phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2020.

Tại Đại hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã phát động phong trào thi đua trong toàn hệ thống Mặt trận giai đoạn 2020 – 2025./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất