Đảng bộ xã Bình Nghĩa tăng cường công tác xây dựng Đảng

Bình Nghĩa là đảng bộ có 16 chi bộ trực thuộc, nhiều năm qua công tác giáo dục chính trị tư tưởng luôn được Đảng ủy xã xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng ở địa phương. Từ việc quan tâm thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng đã giúp Bình Nghĩa giải quyết hiệu quả các vấn đề tồn đọng, bức xúc ở cơ sở, thực hiện tốt các thủ tục hành chính, tích tụ ruộng đất, về đích nông thôn mới trước 3 năm so với chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra.

Được biết, trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, Đảng ủy xã Bình Nghĩa đặc biệt coi trọng và triển khai kịp thời, cụ thể hóa các chuyên đề hằng năm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng tới toàn thể cán bộ đảng viên. 

Mô hình sản xuất nông sản tập trung ở Bình Nghĩa. Ảnh: hanam.gov.vn

Đồng chí Trần Văn Tâm, Bí thư Đảng ủy xã Bình Nghĩa cho biết, từ năm 2015 đến nay, đã có 108 lượt tập thể và hàng nghìn cá nhân chủ động học và làm theo gương Bác. Đảng bộ xã luôn xác định công tác chính trị, tư tưởng là nền tảng của quá trình đổi mới. Do đó, Bình Nghĩa đã quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng gắn với xây dựng chương trình hành động, tạo sự thống nhất trong toàn đảng bộ. Cụ thể, là việc thực hiện các mô hình: “Cải cách hành chính gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ”, “Ngày thứ bảy với dân”, “Trồng hoa dọc các tuyến đường tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp”, "Sản xuất nông sản tập trung"  …

Có thể nói, ý thức, tinh thần trách nhiệm, vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ đảng viên trong đảng bộ được nâng lên rõ rệt, góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ đảng viên, công chức trách nhiệm, gần dân, gắn bó với nhân dân.

Trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, Đảng bộ xã Bình Nghĩa luôn thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, chú trọng giải quyết từng mặt khó khăn của tổ chức các chi bộ để xây dựng đạt tiêu chí trong sạch, vững mạnh. Đảng ủy đã thành lập các tổ công tác để theo dõi, nắm bắt tình hình ở địa phương, đồng thời kiến nghị có giải pháp kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong nhân dân.

Bên cạnh đó, tổ chức bồi dưỡng, nâng cao năng lực lãnh đạo của Bí thư chi bộ và nâng cao chất lượng hoạt động chi bộ, duy trì thường xuyên việc phân công các đồng chí trong Ban thường vụ, đảng ủy viên dự họp với các chi bộ và thôn, xóm để kịp thời nắm bắt, giải quyết những băn khoăn, vướng mắc ngay tại cơ sở.

Được biết, qua đánh giá chất lượng phân loại tổ chức và đảng viên hằng năm, số chi bộ trong sạch vững mạnh đạt trên 70%, trong đó đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu là 56%; không có chi bộ không hoàn thành nhiệm vụ. Số đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ bình quân hằng năm đạt gần 78%. Công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên cũng được Đảng ủy xã Bình Nghĩa đặc biệt quan tâm, trong mấy năm qua, đã cử đi bồi dưỡng đối tượng đảng 59 quần chúng ưu tú, kết nạp được 29 đảng viên mới.

Đến nay, toàn xã có 9 thôn, 16 chi bộ, các chi bộ thôn xóm, chi hội, chi đoàn đã đi vào hoạt động nề nếp, có chất lượng. Công tác quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ cũng được thực hiện khách quan, công khai, dân chủ bảo đảm đúng nguyên tắc, lấy kết quả, mức độ hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo đánh giá cán bộ. Đây chính là nền tảng giúp xã Bình Nghĩa quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đảng ủy xã Bình Nghĩa cũng rất coi trọng thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện kịp thời những thiếu sót, sai phạm của cán bộ, đảng viên để chấn chỉnh, ngăn chặn kịp thời. Từ năm 2015 đến nay, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã đã thực hiện 12 cuộc kiểm tra đối với 22 tập thể, 1 cá nhân và 10 cuộc giám sát chuyên đề đối với 23 tập thể và 14 cá nhân; tiếp nhận và giải quyết dứt điểm 1 đơn tố cáo, 2 đơn đề nghị liên quan tới tổ chức đảng, đảng viên; xử lý kỷ luật 12 đảng viên bằng hình thức khiển trách.

Bên cạnh đó, công tác dân vận tại xã cũng được đổi mới theo hướng gần dân, sát cơ sở; huy động cả hệ thống chính trị làm công tác dân vận, nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền, tạo được niềm tin, sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của xã. Các cấp ủy đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai, cụ thể hóa các Chỉ thị, Nghị quyết về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo phù hợp với thực tiễn; không ngừng phát huy tính dân chủ, đổi mới nội dung phương thức hoạt động, xây dựng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Bình Nghĩa xác định nhiệm vụ trọng tâm tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực quản lý của chính quyền các cấp. Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, có ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ; phát huy tính tiên phong, nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, Đảng bộ và nhân dân xã Bình Nghĩa phát huy tốt lợi thế, khắc phục những khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội đề ra. Đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm tạo tiền đề hướng tới xã nông thôn mới kiểu mẫu và được lựa chọn là đơn vị tổ chức đại hội điểm cấp xã của huyện Bình Lục nhiệm kỳ 2020-2025./.

 

Phản hồi

Các tin khác