Theo Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam Nguyễn Giang Tuệ Minh, 5 năm qua, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam đã kịp thời cụ thể hóa phong trào thi đua yêu nước phù hợp với nhiệm vụ của Công đoàn Viên chức Việt Nam, tập trung vào các phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả”, “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt” gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” lồng ghép các phong trào thi đua, các cuộc vận động do các cơ quan ban, bộ, các ngành phát động…

 Các tập thể được biểu dương tại Hội nghị 

Các phong trào thi đua và công tác khen thưởng các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam liên tục được duy trì và có bước chuyển biến tích cực, nội dung bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm trong từng năm của các cơ quan, đơn vị; các phương pháp, hình thức triển khai thực hiện ngày càng phong phú, đa dạng, phù hợp với thực tiễn, công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết được chú trọng, công tác phát hiện, xây dựng bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt được quan tâm, công tác khen thưởng được đảm bảo khách quan, công bằng, dân chủ, đúng đối tượng, đúng thành tích. 

Qua phong trào thi đua, các cuộc vận động đã tạo sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành động thực tiễn của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVCNLĐ) về rèn luyện đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm; không ngừng học tập, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; đổi mới sáng tạo trong các hoạt động, tham mưu, phục vụ, nghiên cứu. Nhiều công đoàn cơ sở có cách làm năng động, sáng tạo để động viên, khuyến khích đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn chủ động, thực hiện với những việc làm cụ thể 8 giờ làm việc có chất lượng hiệu quả góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

Từ kết quả thi đua yêu nước đã có nhiều tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc đạt các danh hiệu lao động tiên tiến, lao động xuất sắc, chiến sỹ thi đua các cấp có nhiều lượt tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước tặng thưởng những phần thưởng cao quý. Từ năm 2016 đến 2020 đã có 2.496 sáng kiến cải tiến được công nhận; 3.914 đề tài cấp cơ sở, 2.383 đề tài cấp bộ, ngành, 1.380 đề tài cấp nhà nước được nghiệm thu thực hiện áp dụng trong thực tế; hơn 100 đồng chí được tặng thưởng các giải thưởng khoa học công nghệ cấp nhà nước cũng như các giải thưởng khoa học xã hội nhân văn, khoa học tự nhiên khác… Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cấp 13 Bằng Lao động sáng tạo, tặng Cờ thi đua cho 48 tập thể, tặng Bằng khen cho 365 tập thể và cá nhân; Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng Cờ thi đua cho 282 tập thể, tặng Bằng khen cho 4.368 tập thể và cá nhân, 78 cán bộ đoàn viên được Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng thưởng Gương mặt của năm.

Các cá nhân được biểu dương tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải ghi nhận thành quả lao động của các điển hình trong giai đoạn vừa qua đồng thời đề nghị Công đoàn Viên chức Việt Nam cần nhận thức sâu sắc hơn về kết quả lao động của mỗi người lao động bởi lao động chất lượng, hiệu quả cao không chỉ là cơ sở để bản thân người lao động có được việc làm bền vững, thu nhập từng bước được cải thiện mà còn tác động đến kết quả của nhiều người lao động khác và sự phát triển của cơ quan, đơn vị, của đất nước.

Ghi nhận những thành tích đạt được của CBCCVCNLĐ và đoàn viên các cấp giai đoạn 2016 – 2020, tại hội nghị, Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tôn vinh 25 tập thể, trong đó có Công đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương và 98 cá nhân điển hình tiên tiến. 

Hội nghị cũng đã phát động thi đua giai đoạn 2021 - 2025 trong các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam./.