Huyện Cao Lãnh: Đổi mới từ trong tư duy quản lý đến phong cách làm việc

Mô hình " Cây xoài nhà tôi" đang phát huy hiệu quả ở Cao Lãnh. (Ảnh: K.V)

Đồng chí Huỳnh Thị Hoài Thu – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Cao Lãnh cho biết, Đảng bộ đã xác định đúng tiềm năng, lợi thế của huyện, từ đó đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện với tinh thần quyết tâm, đoàn kết thống nhất hành động trong cả hệ thống chính trị và Nhân dân. Nêu cao ý chí tự lực, tự cường, đề cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, phát huy tốt sức mạnh, trí tuệ của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong tham mưu, triển khai các giải pháp thực hiện nghị quyết đại hội, từ đó đã xuất hiện những mô hình hay, việc làm thiết thực như: “Cây xoài nhà tôi”, “Cánh đồng lý tưởng - ruộng nhà mình”, sản xuất rau thủy canh, chăn nuôi gà thảo dược, mô hình “Cộng đồng dân cư tham gia quản lý, xây dựng nông thôn mới”, Hội quán nông dân... Xây dựng và phát huy tốt tinh thần “Chăm chỉ - tự lực - hợp tác” của nhân dân, tạo được phong trào hành động cách mạng của toàn xã hội trong tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo và nâng cao đời sống của người dân.

Với những kết quả đó, Đảng bộ huyện Cao Lãnh nhiều năm liền được Ban Thường vụ Tỉnh ủy công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Đây là nền tảng quan trọng để huyện Cao Lãnh tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020...”. Giai đoạn 2015 - 2020, huyện Cao Lãnh là một trong những địa phương của tỉnh Đồng Tháp có nhiều thay đổi, đổi mới từ trong tư duy quản lý đến phong cách làm việc. Trong đó có thể kể đến là phong cách lãnh đạo gần dân, sát cơ sở, thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên, cán bộ hưu và nhân dân, để nắm sát tình hình cơ sở, kịp thời điều chỉnh, bổ sung giải pháp thực hiện hiệu quả nghị quyết đã đề ra.

Hoạt động các tổ chức cơ sở đảng tiếp tục được đổi mới theo hướng đi vào thực chất; các chi bộ thường xuyên đổi mới về nội dung, hình thức sinh hoạt, nội dung họp ngắn gọn, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, sát tình hình thực tế. Phát huy vai trò của các cấp ủy đảng, chủ động, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đưa nghị quyết vào cuộc sống, hướng về cơ sở, mỗi cấp ủy đảng, chính quyền quyết tâm xây dựng chính quyền phục vụ Nhân dân; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, khắc phục hành chính hoá trong hoạt động.

Trong chỉ đạo, điều hành, Uỷ ban Nhân dân huyện Cao Lãnh thực hiện bám sát chương trình hành động của Huyện ủy, nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện. Đề ra nhiều giải pháp xây dựng chính quyền năng động, thân thiện, phục vụ Nhân dân. Công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được chỉ đạo thực hiện đồng bộ từ cấp huyện đến cấp xã, lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp làm thước đo.

 

Đại hội Đảng bộ Công An huyện Cao Lãnh. (Ảnh: UBND huyện Cao Lãnh)

Nhiều mô hình cải cách hành chính ở Cao Lãnh trong những năm qua đã phát huy hiệu quả, nhân rộng, gắn với xây dựng chính quyền thân thiện. Các tổ chức, cá nhân duy trì, thực hiện tốt văn hóa xin lỗi; mạnh dạn áp dụng và nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công phục vụ tốt Nhân dân như: Mô hình hẹn giờ, hướng dẫn và trả kết quả thủ tục hành chính tại nhà theo yêu cầu người dân; dịch vụ công trực tuyến mức độ 3... phát huy hiệu quả cơ chế “Một cửa liên thông” trong giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện Đề án thí điểm chuyển giao nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua bưu điện văn hóa...

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cao Lãnh tiếp tục nghiên cứu, ban hành các nghị quyết chuyên đề cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ XII. Theo đó sẽ đề ra các giải pháp thực hiện hiệu quả cho từng ngành cụ thể. Huyện Cao Lãnh tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn kỹ thuật, năng lực quản trị cho đội ngũ cán bộ, công chức và kể cả nông dân và doanh nghiệp, nhằm thay đổi mạnh mẽ tư duy quản lý, điều hành, nâng cao tính tương tác của xã hội với thị trường, mạnh dạn xóa bỏ sự trì trệ mà thay vào đó là tinh thần năng động, sáng tạo.

Đặc biệt chuyển những khẩu hiệu như: “Chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp”, “Chính quyền phục vụ nhân dân” thành những hành động cụ thể, chuyển từ “Nhà nước trực tiếp điều hành kinh tế sang Nhà nước kiến tạo phát triển’’ nhằm tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi để doanh nghiệp phát triển, góp phần đưa kinh tế tiếp tục tăng trưởng.

Trong đó, sẽ tập trung nâng cao chất lượng hoạt động công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả, đảm bảo sự hài lòng của Nhân dân đối với sự phục vụ của chính quyền, quyết tâm xây dựng tinh thần làm việc khẩn trương, làm đến cùng cho đến khi tìm ra kết quả. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân nơi đây quyết tâm xây dựng huyện Cao Lãnh đạt và duy trì huyện nông thôn mới. Đồng thời, phấn đấu được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới./..

Phản hồi

Các tin khác