Vinataba: 806 sáng kiến cải tiến kỹ thuật làm lợi 92 tỷ đồng

Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thứ Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Trần Thanh Hải, Phó chủ tịch trường trực Tổng liên đoàn LĐVN; Trần Quang Quy, Chủ tịch Công đoàn Công thương Việt Nam.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Hoàng Anh trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Tổng công ty Vinataba.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Hoàng Anh trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Tổng công ty Vinataba.

Tại Hội nghị, đồng chí Hồ Lê Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty cho biết, nhận thức rõ trách nhiệm và sứ mệnh của mình, các thế hệ lãnh đạo Vinataba luôn coi “thi đua yêu nước” là một phương thức lãnh đạo, vận động, tập hợp và khích lệ cán bộ, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Rất nhiều cán bộ người lao động Vinataba là những tấm gương điển hình trong thi đua yêu nước với những sáng kiến, cải tiến được áp dụng hiệu quả vào thực tiễn, vinh dự nhận giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh - phần thưởng cao quý của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam để tôn vinh những công nhân lao động tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “lao động giỏi, lao động sáng tạo”.

Phong trào thi đua đã mang lại cho Vinataba những đóng góp giá trị cao với 806 sáng kiến cải tiến kỹ thuật mang giá trị làm lợi 92 tỷ đồng, 85 nhiệm vụ khoa học cấp Bộ và Tổng công ty, thực hành tiết kiệm 1.072 tỷ đồng, công tác an sinh xã hội trên 100 tỷ đồng…

“Đại hội thi đua yêu nước Tổng công ty lần thứ V, giai đoạn 2015 - 2020 là một sự kiện có ý nghĩa chính trị xã hội quan trọng, diễn ra trước thềm Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội thi đua đang tạo một khí thế mới, lan tỏa một tinh thần mới, đầy phấn khởi và tự hào, để chúng ta bước vào nhiệm kỳ mới với tất cả sự nhiệt huyết, quyết tâm và quyết thắng” – đồng chí Hồ Lê Nghĩa nêu rõ.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Hoàng Anh trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Tổng công ty Vinataba.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh trao Huân chương Lao động cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. 

Báo cáo kết quả phong trào thi đua trong 5 năm qua của Tổng công ty đã khẳng định, qua việc thực hiện phong trào đã giúp người lao động thi đua làm việc có tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, nâng cao năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm. Nhờ đó, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh Tổng công ty đều cơ bản đạt và vượt mức kế hoạch đề ra trong giai đoạn 2015-2019 với mức tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước. Trong đó có các con số ấn tượng là: Tổng doanh thu tăng trưởng bình quân đạt trên 26 tỷ đồng/năm; Chỉ tiêu kim ngạch xuất khẩu đạt 963 triệu USD với tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 4,0%/năm.

Đặc biệt trong giai đoạn 2015-2019, Tổng công ty đã tạo được nhiều dấu ấn nổi bật về chỉ tiêu nộp ngân sách, lợi nhuận và thu nhập người lao động. Trong đó, nộp ngân sách đạt 52 nghìn tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 7,1%/năm; Lợi nhuận đạt xấp xỉ 8 nghìn tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 6,3%/năm. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu của toàn Tổng công ty bình quân đạt 14%/năm. Thu nhập của người lao động tăng trưởng bình quân 14,1%/năm.

Cũng trong 5 năm qua, các phong trào thi đua yêu nước trong toàn Tổng công ty được triển khai thường xuyên, toàn diện trên tất cả các mặt, các lĩnh vực của đời sống, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động; việc tổ chức các phong trào thi đua luôn thực hiện kịp thời, sâu rộng gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đặc biệt phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật” của Tổng công ty đã triển khai sâu rộng và đạt được nhiều hiệu quả thiết thực, có nhiều giải pháp, sáng kiến được triển khai ứng dụng mang lại hiệu quả cao.

Thông qua phong trào này, trong giai đoạn 2015-2019, Tổng công ty có 02 lao động được trao tặng giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh, 71 lao động giỏi xuất sắc được vinh dự nhận Bằng lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, 06 công nhân giỏi được Công đoàn Công Thương Việt Nam khen thưởng.

Với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã gặt hái được danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng trong giai đoạn 2015-2019 như: 12 lượt tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; có 21 tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng; 33 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 348 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ.

Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm qua được tuyên dương tại Đại hội.

Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm qua được tuyên dương tại Đại hội.

Đánh giá cao kết quả phong trào thi đua của Tổng công ty trong thời gian qua, đồng chí Nguyễn Hoàng Anh khẳng định, thông qua các phong trào thi đua sôi nổi, thường xuyên và rộng khắp, tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo, chỉ đạo điều hành với quyết tâm cao, nắm chắc tình hình, chủ động tìm mọi giải pháp tích cực để khắc phục tốt khó khăn, vượt qua thách thức, phát huy nội lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, ổn định tư tưởng, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước giao.

Thay mặt Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo và Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Ủy ban, đồng chí Nguyễn Hoàng Anh chúc mừng các tập thể, cá nhân đã được biểu dương, khen thưởng trong những năm qua và mong rằng những tập thể, cá nhân được tôn vinh, biểu dương hôm nay sẽ là những bông hoa lan tỏa sâu rộng trong từng đơn vị cơ sở và trong toàn Tổng công ty.

Để công tác thi đua, khen thưởng luôn là động lực góp phần vào việc hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Hoàng Anh đề nghị Tổng công ty tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền và vận dụng sáng tạo những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; nâng cao vai trò, ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp trong việc chỉ đạo, tổ chức triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng. Tổ chức phát động phong trào thi đua thường xuyên với mục tiêu thiết thực, cụ thể gắn với nhiệm vụ chính trị được giao Tổng công ty và của từng đơn vị cơ sở. Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết, động viên biểu dương, khen thưởng kịp thời các gương điển hình tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao nhằm cổ vũ, động viên phong trào thi đua, tạo hiệu quả thiết thực. Phấn đấu thực hiện vượt mức các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước và thu nhập của người lao động. 

Cùng với việc tổ chức phát động các phong trào thi đua thường xuyên, cần quan tâm phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề, nhất là các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động. Nội dung từng phong trào thi đua phải phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của mỗi đơn vị cơ sở nhằm tạo không khí phấn khởi, sự nỗ lực bứt phá và tạo sức lan tỏa, góp phần thúc đẩy về đích sớm các nhiệm vụ chính trị được giao.

Thực hiện công tác khen thưởng kịp thời, công khai, minh bạch và đúng quy định. Chú trọng khen thưởng chuyên đề, khen thưởng đột xuất, nhất là khen thưởng các tập thể lập được thành tích xuất sắc đột xuất, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch trước thời hạn đề ra; khen thưởng cho cá nhân có ý tưởng sáng tạo mới, có giải pháp, ứng dụng tiến bộ khoa học trong tổ chức, sản xuất, kinh doanh, tạo ra các sản phẩm, dịch vụ mới có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao...

Tại Đại hội đã trao các danh hiệu khen thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương và của Tổng công ty./.

Phản hồi

Các tin khác