Ngày 08/9, UBND tỉnh Hà Nam tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI, giai đoạn 2020 - 2025.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh cho biết: Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI là sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh, là sự kết tinh của các phong trào thi đua, nơi hội tụ, biểu dương, tôn vinh những điển hình tiên tiến xuất sắc, tiêu biểu nhất trong các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh giai đoạn 2015 - 2020.

Báo cáo phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2015 - 2020 cho thấy, 5 năm qua, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào thi đua và công tác khen thưởng với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, nội dung thiết thực, hiệu quả qua đó, khơi dậy được sức mạnh to lớn của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân phát huy tinh thần yêu nước, khả năng sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách, giành nhiều kết quả quan trọng, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thủy trao Cờ thi đua của Chính phủ cho các tập thể

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm (2016 - 2020) đạt 11,2%/năm; cơ cấu kinh tế (công nghiệp - xây dựng 63,5%, dịch vụ 28,1%, nông lâm nghiệp, thủy sản giảm còn 8,4%); GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 71,9 triệu đồng (bằng mức bình quân chung của cả nước). Các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, đặc biệt phong trào thi đua thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế do tỉnh phát động được tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, trở thành nòng cốt trong các phong trào thi đua của tỉnh.

Điển hình phong trào xây dựng nông thôn mới được triển khai mạnh mẽ, đồng bộ, hiệu quả. Toàn tỉnh có 100% các xã, 6/6 huyện, thành phố, thị xã được công nhận đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, hết năm 2020, Hà Nam có 6 xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu. Lĩnh vực văn hóa - xã hội phát triển toàn diện, đảm bảo tốt an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Phong trào thi đua giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và đảm bảo quốc phòng vững mạnh; phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao tính ứng dụng, hiệu quả trong lao động, sản xuất và công tác thi đua xây dựng, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh được quan tâm chú trọng thực hiện, đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến có chuyển biến rõ rệt. Công tác khen thưởng đã có tác dụng động viên, cổ vũ kịp thời các tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc.

 

Các tập thể được nhận Bằng khen của UBND tỉnh Hà Nam 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước đã trở thành hành động cách mạng của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, có sức lan toả rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt, 300 đại biểu tham dự đại hội thực sự là những tấm gương tiêu biểu đại diện cho các tập thể, cá nhân đang ngày đêm miệt mài nghiên cứu, công tác, học tập, lao động sản xuất... góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, tầm quan trọng của phong trào thi đua yêu nước gắn với công việc hằng ngày của mỗi người. Việc tổ chức phong trào thi đua phải gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, phải có mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, thi đua theo đợt, theo khu vực và đối tượng. Cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua, là hạt nhân xung kích, lá cờ đầu trong các phong trào thi đua.

Các cá nhân được nhận Bằng khen của UBND tỉnh

Các cá nhân được nhận Bằng khen của UBND tỉnh


Tiếp tục đổi mới toàn diện, sáng tạo trong tổ chức các phong trào thi đua cả về nội dung, hình thức và phương thức; nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác thi đua yêu nước; xét thưởng phải dựa trên kết quả của phong trào thi đua, chính xác, công khai, minh bạch, chú trọng vào những người trực tiếp lao động, sản xuất. Đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng các tấm gương tiêu biểu, điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân xây dựng Hà Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tại Đại hội, 06 tập thể được nhận Cờ thi đua của Chính phủ; 35 tập thể và 65 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; xã Xuân Khê, huyện Lý Nhân được nhận Bằng công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu./.