Ra mắt sách “Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Công an nhân dân”

Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân ngày 12/8, tại Hà Nội, Bộ Công an và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức công bố sách “Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Công an nhân dân”.

 

Tham dự có Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn; Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương Phùng Hữu Phú; Quyền Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – sự thật Phạm Chí Thành.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an nhận bàn giao cuốn sách từ Quyền Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – sự thật Phạm Chí Thành

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an nhận bàn giao cuốn sách
từ Quyền Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – sự thật Phạm Chí Thành.


Phát biểu tại buổi Lễ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cho biết, cuốn sách “Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Công an nhân dân” là ấn phẩm đầu tiên của ngành Kiểm tra Đảng Công an nhân dân, cung cấp hệ thống lý luận cơ bản, đánh giá thực trạng, dự báo và đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong lực lượng Công an nhân dân.

 

Đây cũng là tài liệu phục vụ nghiên cứu khoa học, giảng dạy, học tập đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả đối với công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Công an nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân vững mạnh toàn diện.


Trong thời gian vừa qua, Đảng ủy cơ quan Trung ương, lãnh đạo Bộ luôn dành sự quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân để đảm bảo xây dựng lực lượng Công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, trong đó công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng giữ vai trò hết sức quan trọng. Cuốn sách "Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Công an nhân dân" là ấn phẩm quan trọng đầu tiên của ngành kiểm tra Đảng trong lực lượng Công an nhân dân được biên soạn một cách bài bản, công phu, cung cấp hệ thống lý luận cơ bản, tổng kết thực tiễn, đánh giá sát đúng chúng thực trạng; chỉ ra những nguyên nhân của những kết quả, những hạn chế đề ra, phương hướng, giải pháp góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong lực lượng Công an nhân dân. Đây cũng là ấn phẩm quan trọng, thiết thực kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an trao sách cho các đồng chí đại diện Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an trao sách cho các đồng chí đại diện
Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương


Nguồn tài liệu nghiên cứu, biên soạn cuốn sách được tổng hợp, hệ thống hóa từ các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về công tác Công an nói chung, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Công an nhân dân nói riêng; các bài nói, bài viết, bài phát biểu thể hiện sự quan tâm, chăm lo giáo dục và rèn luyện lực lượng Công an nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bộ sách Hồ Chí Minh toàn tập; chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong toàn lực lượng Công an; các báo cáo sơ kết, tổng kết hằng năm về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong Công an nhân dân.


Cuốn sách là kết quả của sự chỉ đạo tập trung, thống nhất, khoa học của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; của quá trình làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm của tập thể nhóm nghiên cứu, biên soạn và sự phối hợp chặt chẽ của các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong lực lượng Công an nhân dân với Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; sự cộng tác, giúp đỡ nhiệt tình của các nhà khoa học, các chuyên gia trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân.


Cuốn sách ra mắt bạn đọc nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2020), góp phần tôn vinh những đóng góp thầm lặng song hết sức vẻ vang của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Công an nhân dân Việt Nam “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; “Chỉ biết còn Đảng thì còn mình”./.

Phản hồi

Các tin khác