Sắp diễn ra Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bình Dương lần thứ V
Ông Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.
            (Ảnh: Báo Bình Dương)

Đồng chí Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. (Ảnh: Báo Bình Dương)

Đại hội được tổ chức nhằm tổng kết 5 năm (2015-2020) triển khai thực hiện phong trào thi đua yêu nước trong toàn tỉnh, đánh giá những kết quả nổi bật đã đạt được của phong trào thi đua yêu nước và những tồn tại, hạn chế cần khắc phục; đề ra phương hướng đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên cơ sở các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm tiếp theo. Kịp thời biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân là anh hùng, chiến sĩ thi đua, các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trong các ngành, các cấp, các lĩnh vực, các thành phần kinh tế và mọi tầng lớp nhân dân.

Theo kế hoạch, có 400 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực sẽ được tuyên dương tại Đại hội, trong đó có 5 cá nhân vinh dự được trao Huân chương Lao động, 9 tập thể nhận Cờ thi đua của Chính phủ; 32 tập thể nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đại diện Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh (Thường trực Ban Tổ chức Đại hội) trình bày báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội, theo đó Ban đã xây dựng báo cáo kết quả phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2020, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025; xây dựng kịch bản chi tiết, hoàn thành việc lập danh sách đại biểu khách mời tham dự Đại hội và danh sách 400 đại biểu điển hình theo góp ý của Hội đồng tại cuộc họp kỳ trước. Đồng thời đã chọn 16 tập thể, 35 cá nhân trong số 400 đại biểu điển hình để thực hiện viết và in sách "Gương sáng Bình Dương" tuyên truyền phục vụ Đại hội; phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương xây dựng phóng sự "Bình Dương hội nhập và phát triển gắn với phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020". Thường trực Ban tổ chức Đại hội cũng phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chuẩn bị triển lãm hình ảnh về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh gắn với phong trào thi đua yêu nước tỉnh Bình Dương giai đoạn 2015-2020.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Liêm cơ bản thống nhất với kế hoạch, đồng thời yêu cầu Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và các đơn vị phối hợp làm tốt nhiệm vụ được phân công, có sự chuẩn bị chu đáo để Đại hội thành công./.

 

Phản hồi

Các tin khác