Đảng ủy Quân sự tỉnh Hưng Yên ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Sáu tháng đầu năm 2021, Đảng ủy Quân sự tỉnh Hưng Yên đã lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, toàn diện nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Trong đó, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, giao quân đủ chỉ tiêu, bảo đảm an toàn tuyệt đối, chất lượng được nâng lên; tổ chức đón nhận quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự về địa phương; hoàn thành việc bổ sung, điều chỉnh văn kiện xây dựng, huy động và tiếp nhận lực lượng dự bị động viên; kịp thời tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2021. Lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh thường xuyên phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất giải quyết các vụ việc, bảo đảm an toàn Đại hội lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh. Bộ CHQS tỉnh và Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố đã hoàn thành việc điều chỉnh, bổ sung văn kiện tác chiến phòng thủ (Quyết tâm A), triển khai kế hoạch và tổ chức hiệp đồng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa (Kế hoạch A2); triển khai đồng bộ, chặt chẽ kế hoạch huấn luyện giai đoạn 1 kết hợp chặt chẽ với phòng, chống dịch COVID-19, chú trọng huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ (DQTV)...

Nhiêm vụ 6 tháng cuối năm 2021, Đảng ủy Quân sự tỉnh Hưng Yên tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của trên về công tác quân sự, quốc phòng địa phương và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; lãnh đạo cơ quan quân sự các cấp làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về quốc phòng; tổ chức các hoạt động, phát động các phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, các sự kiện của tỉnh… Về chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể, 100% cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh an tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao; tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ đối với huyện Tiên Lữ và huyện Khoái Châu, diễn tập quốc phòng – an ninh đối với Sở Y tế, Sở Tài chính và diễn tập chiến đấu phòng thủ các xã, phường, thị trấn; tiếp tục phối hợp tham mưu với UBND tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, không để dịch bệnh lây lan; bảo đảm quân số cho đơn vị làm nhiệm vụ A2 đạt từ 95% trở lên, quân số huấn luyện đối với lực lượng thường trực đạt từ 95% đến 100%, DQTV đạt từ 90% trở lên, DBĐV đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch…/.

Phản hồi

Các tin khác